BayernGas Norge

Vi er mindre personavhengige
BayernGas Norge tok i bruk eDOCS DM for første gang i 2008. De innså at det var nødvendig for å gjøre informasjon lettere tilgjengelig for organisasjonen, via en felles inngangsportal.

Rett fokus

Til å begynne med ble det ikke fokusert mye på dokument­håndtering, men dette har endret seg i løpet av de siste årene. De har nå en egen stilling med ansvar for nettopp dette, samt at BayernGas har fokusert på opprettelse av felles retningslinjer for hvordan dokumenter skal håndteres i organisasjonen. Nyansatte blir møtt med presentasjon av og opplæring i dokument-håndteringssystemet. Det er nå en selvfølgelig del av arbeidsprosessen at dokumentene legges inn i eDOCS DM.

Bayerngas har en tradisjonell og enkel løsning uten for mange tilpasninger, og opplever at de har mange fornøyde brukere.

For å sikre at alle dokumenter som legges in i eDOCS DM er søkbare, har de valgt å implementere Content Crawler for automatisk OCR behandling av gamle og nye dokumenter som ikke er søkbare.

Veien videre

Nå har BayernGas et velfungerende dokument­håndteringssystem, noe som gjør at bedriften er mindre personavhengig. I tillegg opplever brukerne at det er enkelt å finne tilbake dokumentene sine.

Det er naturlig å prøve å forbedre brukeropplevelsen av systemet for brukerne, og det neste vil være få på plass en integrasjon mellom eDOCS DM og Sharepoint.

SharePoint vil være det felles grensesnittet inn mot eDOCS DM. Brukerne får færre brukerflater å forholde seg til, det blir enklere å søke etter informasjon uavhengig om denne ligger i eDOCS DM, på intranettportalen, en prosjektside eller ved direkte søk fra « Min side» i Sharepoint.

I samarbeid med Contesto og Contestos ekspertise innen Enterprise Collaboration utvikles morgendagens informasjons- og samhandlingsplattform for BayernGas.

Samarbeidet med Contesto

Lillo Nerdrum avslutter med følgende: "Vi er veldig fornøyde med samarbeidet med Contesto, et samarbeid som startet da jeg ble ansatt som Document Manager. Jeg hadde kun gode erfaringer med Contesto fra tidligere. Contesto har jobbet med løsningen lenge, og har erfaring."

Nøkkelinformasjon
  • Har brukt eDOCS DM siden 2008
  • 100 brukere
  • Content Crawler for auto OCR behandling
  • pdfDOCS  for konvertering/sammenstilling

 

Suksesshistorier

Nå har BayernGas et velfungerende dokument­håndteringssystem, noe som gjør at bedriften er mindre personavhengig. I tillegg opplever brukerne at det er enkelt å finne tilbake dokumentene sine.

BayernGas Norge

Firma: BayernGas Norge
Bransje: Olje og gass
Ansatte: 100
Webside: www.bayerngasnorge.com
sirkel-01

Document & Records Management

Effektive løsninger for dokumenthåndtering bidrar til at bedriften tar kontroll på informasjonen og sikrer den for fremtiden. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam luctus augue nisi, a pharetra ...
/Les mer
sirkel-02

Enterprise
Collaboration

Samhandlingsløsninger gir et konkurransefortrinn ved at man umiddelbart kan få tilgang til oppdatert informasjon, dele ideer, gi tilbakemeldinger, ha online møter, samt få tilgang til ressurspersoner og ...
sirkel-03

Search and Content Analysis

En stor utfordring er å finne riktig informasjonen til riktig tid når den kan være hvor som helst. Søk på tvers kan hjelpe bedrifter med å gjenfinne informasjon uavhengig av hvilken kilde den befinner seg i,  som for eksempel ...
/Les mer
sirkel-04

Business Process Management

All verdiskapning i virksomheten skjer gjennom organisasjonens prosesser. Innenfor og mellom prosessene vil det være behov for å effektivisere og kvalitetssikre informasjonsflyt og tilgjengelighet.
/Les mer
contesto-logo-bunn
Telefon  45 20 70 00
post@contesto.no
Stavanger

Hovedkontor
Stokkamyrveien 13 (inngang D)
4313 Sandnes
Oslo

Avdelingskontor
Dronning Eufemias gate 16
0191 Oslo
© Contesto 2013
post@contesto.no
Telefon  45 20 70 00
Stavanger

Hovedkontor
Stokkamyrveien 13 (inngang D)
4313 Sandnes
Oslo

Avdelingskontor
Dronning Eufemias gate 16
0191 Oslo