Gard

Dokumenthåndteringssystemet i Gard er kommet for å bli!
På slutten av 90-tallet begynte Gard AS å se et behov for et dokumenthåndteringssystem. Odd Lohne som fungerer som Chief Analyst i Gard AS forklarer at de er en kunnskapsorganisasjon, og at de er avhengig av å ha en god måte å håndtere all informasjonen på.

Før eDOCS lagret Gard på filservere, og frem til 2009 var alle sakspapirer i papirform, og mye informasjon kom inn per fax. Vi gikk gradvis over fra fax til epost og dermed ble flere og flere dokumenter elektroniske.

Det var ledelsen i IT og den øverste ledelsen som først identifiserte behovet og sparket i gang prosessen. De var ute etter et system som kunne forbedre forretningsprosessen, både med tanke på tidsperspektiv og kvalitetsperspektiv. Gard er en informasjonsintensiv kunnskapsorganisasjon, og har egne systemer for det meste.

I sin saksbehandling arbeider Gard ikke helt ulikt slik advokater praktiserer, og de hadde hørt at Hummingbird (nå OpenText) hadde god «rating» i advokatbransjen. Før de tok den endelige beslutningen for hvilket system de ønsket å innføre, var de på erfaringsutveksling hos et advokatkontor i Oslo som brukte eDOCS DM. De fikk også se hvordan løsningen fungerte for dette firmaet.

13 år med OpenText eDOCS DM

Gard har nå arbeidet med OpenText produkter i 13 år. Alle de 500 ansatte har OpenText eDOCS DM installert, inkludert de som jobber på de 11 utekontorene. Gard AS har et av Norges største eDOCS DM bibliotek med over fem millioner dokumenter, og for hvert år som går lagres over en million nye dokumenter.

Hos Gard jobber alle ansatte mot et felles bibliotek, og de er avhengig av å arbeide på tvers av programmer. De har derfor laget en integrasjon mot sitt CRM-system og produksjons- og skadebehandlingssystem. De kan også søke direkte i eDOCS DM via intranettet sitt.

Et av de viktigste målene med innføring av et dokumenthåndteringssystem, var et felles bibliotek for alle ansatte. Alle skal bruke dette systemet for lagring.

Contesto som samarbeidspartner

Gard har vært kunde helt siden Contestos oppstart i 2001. Odd Lohne sier: «Contesto er en viktig samarbeidspartner for Gard, og vi er avhengig av å trekke på ressurser fra Contesto for å videreutvikle løsningen. En kan aldri være 100 % fornøyd med en samarbeidspartner, men når vi har kommet med tilbakemeldinger til Contesto, har de vært imøtekommende og arbeidet mot en felles løsning som begge parter er fornøyd med. Det vi i Gard er mest fornøyd med hos Contesto er tilgjengelighet på ressurser når vi trenger det».

«Contesto har en evne til å trekke til seg flinke folk som vet hva de holder på med, noe som er svært betryggende for oss – kompetansenivået er høyt. Dokumenthåndteringssystemet i Gard er kommet for å bli!».

Suksesshistorier

Det vi i Gard er mest fornøyd med hos Contesto er tilgjengelighet på ressurser når vi trenger det.

Gard

Firma: Gard AS
Bransje: Forsikring
Ansatte: 500
Websider: www.gard.no
contesto-logo-bunn
Telefon  45 20 70 00
post@contesto.no
Stavanger

Hovedkontor
Stokkamyrveien 13 (inngang D)
4313 Sandnes
Oslo

Avdelingskontor
Dronning Eufemias gate 16
0191 Oslo
© Contesto 2013
post@contesto.no
Telefon  45 20 70 00
Stavanger

Hovedkontor
Stokkamyrveien 13 (inngang D)
4313 Sandnes
Oslo

Avdelingskontor
Dronning Eufemias gate 16
0191 Oslo