Document & Records Management

Effektive løsninger for dokumenthåndtering bidrar til at bedriften tar kontroll på informasjonen og sikrer den for fremtiden.

Løsningene vi leverer utvikles av OpenText. I tillegg tilbyr vi 3-parts løsninger som er tett integrert med OpenText sine produkter.
En grunnleggende investering i en slik løsning vil gi deg fordeler som:
 
  • Redusert risiko for manglende overholdelse av lover og regler
  • Forbedret produktivitet gjennom raskere og enklere innhenting og deling av informasjon
  • Eierskap og kontroll på bedriftens informasjon

Contesto leverer to produktporteføljer; eDOCS (tidligere Hummingbird) og Content Server (tidligere LiveLink). Vi leverer også rene MS SharePoint prosjekter og fagkonsulenter med spesialitet innefor fagområdet Enterprise Content Management. I tillegg har vi utviklet egne tilleggsmoduler for å tilfredsstille spesifikke krav fra ulike bransjer. 
contesto-logo-bunn
Telefon  45 20 70 00
post@contesto.no
Stavanger

Hovedkontor
Stokkamyrveien 13 (inngang D)
4313 Sandnes
Oslo

Avdelingskontor
Dronning Eufemias gate 16
0191 Oslo
© Contesto 2013
post@contesto.no
Telefon  45 20 70 00
Stavanger

Hovedkontor
Stokkamyrveien 13 (inngang D)
4313 Sandnes
Oslo

Avdelingskontor
Dronning Eufemias gate 16
0191 Oslo