Historikk

Contesto ble etablert i 2001, som en dedikert løsningsleverandør innen fagområdet informasjonsforvaltning (Enterprise Content Management).

Vi har hatt en jevn vekst, både i antall ansatte og i omsetning. Contesto har en solid økonomi, og har levert positive tall i alle driftsår.
contesto-logo-bunn
Telefon  45 20 70 00
post@contesto.no
Stavanger

Hovedkontor
Stokkamyrveien 13 (inngang D)
4313 Sandnes
Oslo

Avdelingskontor
Dronning Eufemias gate 16
0191 Oslo
© Contesto 2013
post@contesto.no
Telefon  45 20 70 00
Stavanger

Hovedkontor
Stokkamyrveien 13 (inngang D)
4313 Sandnes
Oslo

Avdelingskontor
Dronning Eufemias gate 16
0191 Oslo