Beste praksis - mote eller realitet?

Realitet vil vi si i Contesto. "Beste praksis" er en beskrivelse av en anbefalt (eller påkrevd) måte å utføre en arbeidsoppgave på.
Ved å benytte en beste praksis modell for implementering av et dokument- eller arkivsystem vil man kunne sørge for at organisasjonen enklere kan:
 • Møte lovpålagte plikter ift lover og retningslinjer som kreves
 • Gjøre det enklere å identifisere og hente relevant informasjon i rett versjon til rett tid
 • Beskytte og gjenbruke informasjon som er en verdifull ressurs
 • Registrere revisjonspor og historikk på dokumenter 
 • Fange bedriftens informasjon når den oppstår
Det er et konsept basert på erfaringer, og med vår lange erfaring med implementering av dokument- og informasjonsløsninger har vi en utviklet veletablert og utprøvd beste praksis modell for implementering av dokumenthåndtering i din bransje.

 

Kontaktperson

Gunn Kristin Saltvik
Salgs- og Markedssjef
m: 92 04 39 93
GunnKristin@contesto.no
Organisasjon%20header

Organisasjon og forbund

Contesto har over tid opparbeidet god kompetanse på informasjonshåndtering for organisasjoner og forbund. Våre løsninger ivaretar sakshåndtering, medlemsdokumenter og interne dokumenter i både papir- og elektronisk format.

Løsningen inkluderer:
 • Dokumentstyring
 • Dynamiske saksmapper
 • Enkel og rask opprettelse av dokumenter
 • Sporing og kontroll
 • Henting av medlemsinformasjon fra medlemssystemet
 • Sikkerhet på saks- og dokumentnivå
 • Saksflyt
 • Deling internt og eksternt

/Les mer

Advokat%20header

Advokat

Ønsker dere en fullstendig digital dokumentløsning? Contesto har med utgangspunkt i 16 års erfaring etablert en beste praksis for implementering av klient-, saks- og dokumenthåndtering for advokatbransjen.

Løsningen inkluderer:
 • Dokumentstyring
 • Komplette saksmapper
 • Mulighet for å ta med relevante saksmapper ut av kontoret kontrollert
 • Regler for oppbevaring og innsyn
 • Sporing og kontroll
 • Deling internt og eksternt
 • Kunnskaps- og erfaringsdokumenter

/Les mer

Energi%20header

Energi og kraft

Contesto har i mange år levert dokumenthåndteringsløsninger til energi- og kraftbransjen. Basert på krav, rutiner og praksis i bransjen har vi utviklet en beste praksis modell. Vi har forenklet styring og informasjonsflyt samt lagring og tilgang til e-post, vedlegg og andre dokumenter hos mange bedrifter i energibransjen.

Løsningen inkluderer:
 • Dokumentstyring
 • Journalføring
 • Saksnummerering
 • Post- og arbeidsflyt
 • Arkiv med mulighet for avlevering
 • Samhandling
 • Oppsett i henhold til regler for oppbevaring og innsyn
/Les mer