Energi - beste praksis-modell

Contesto har implementert dokumenthåndteringsløsninger hos kunder i kraftbransjen i over 10 år. Basert på den lange erfaringer har vi opparbeidet oss kunnskap og kompetanse som kan komme til gode nye kunder innenfor samme bransje. Vi kan tilby en beste praksis implementering av løsning, som betyr at Contesto kommer med 80% ferdig løsningsforslag basert på erfaring fra andre prosjekter, og de resterende 20% benytter vi til å justere for hver enkelt kunde etter krav og ønsker. Med denne metodikken har vi sett at kunder sparerbåde penger og intern tid.

Vår beste praksis modell for implementering av dokumenthåndtering tilbyr et komplett løsningskonsept for energi- og kraftbransjen. Vi har bygget opp et sett med prosjektdokumenter, regelverk og prosesser som strømlinjeformer gjennomføring av prosjektet, samtidig som kvalitet og sikkerhet ivaretas.
Alle krav til tagging av nøkkelinformasjon som eks: Kunde, saksnummer, dokumenttype, gårds- og bruksnummer, prosjekt, kommune, journalstatus, målepunkt id med mer dekkes i løsningen.

Beste praksismodellen for energi og kraft inkluderer et løsningskonsept for alle deler av informasjonshåndteringen. Dette inkluderer integrasjon med fagsystemer, krav til journalføring av saker, post- og arbeidsflyt, arkiv, samhandling og søk på tvers av bedriftens systemer. 

Løsningen kan utvides til å inkludere:
  • Funksjoner for å sikre organisasjonen mot informasjonslekkasjer
  • Fjerning av metadata fra dokumenter som sendes ut, samt regelsett for hvordan e-post med vedlegg skal sendes ut
  • Sikker dokumentdeling med eksterne
  • Automatisk PDF konvertering
  • Sammenligning av dokumenter
Se også under Løsninger for mer informasjon om hva vi ellers kan tilby.
Se gjerne bransjereferanse fra SKL AS, eller OpenText sine websider samt OpenText sin Youtube kanal

 
Energi