Organisasjon og forbund - beste praksis-modell

Contesto har over 10 års erfaring med implementering av dokumenthåndteringsløsninger for organisasjoner og forbund. Gjennom tiden har vi opparbeidet oss kunnskap og kompetanse som vi har samlet til en modell for for en "beste-praksis" implementering av løsning. Contesto kommer med 80% ferdig løsningsforslag basert på erfaring fra andre prosjekter, og de resterende 20% benytter vi til å justere for hver enkelt kunde etter individuelle krav og ønsker. Med denne metodikken har vi sett at kunder sparer både penger og intern tid.
 
Vår beste praksis modell for organisasjoner og forbund ivaretar medlemsdokumentasjon, politiske prosesser og forhandlingsdokumentasjon, utredninger, høringsuttalelser og annen forretningskritisk dokumentasjon. 

Alle krav til tagging av nøkkelinformasjon (metadata) som for eksempel medlem, medlemsnummer, dokumenttype, saksnummer og prosjekt dekkes i løsningen. Nøkkelen for en vellykket løsning er å kunne sikre, søke, dele og samhandle effektivt. For å ivareta dette har vi bygget opp et sett med prosjektdokumenter, regelverk og prosesser som strømlinjeformer gjennomføring av prosjektet samtidig som kvalitet og sikkerhet ivaretas.

Løsningen kan utvides til å inkludere:
  • Funksjoner for å sikre organisasjonen mot informasjonslekkasjer
  • Fjerning av metadata fra dokumenter som sendes ut, samt regelsett for hvordan e-post med vedlegg skal sendes ut
  • Sikker dokumentdeling med eksterne
  • Automatisk PDF konvertering
  • Sammenligning av dokumenter 
Se gjerne bransjereferanse fra Forskerforbundet og Plan Norge, eller OpenText sine websider samt OpenText sin Youtube kanal
Organisasjon