eDOCS  Brukerforum torsdag 27. september 2018


Agenda vil blant annet bestå av:


Digitalisering med eDOCS i fokus

Hvordan jobber vi med digitalisering i Contesto. Erfaringer fra endringsprosjekt hos en kunde.
Gunn Kristin Saltvik, Contesto


Usikret informasjon på avveie!

DocsCorp


eDOCS i OpenText

Roadmap og fremtidsplaner
Simon Price, OpenText


«Hvordan har GDPR endret vår holdning og tilnærming til sensitiv informasjon, og hvilke aksjoner er iverksatt for å være i overenstemmelse?»

Vegard Osa, IT-sjef, Advokatfirmaet Harris DA


eDOCS 16 og InfoCentre

Erfaringer fra implementering
Håvard.W. Degnes og Torgeir Steinsland, Contesto


Presentasjon fra Contesto

Som et ledd i vår strategiprosess gjennomførte vi tidligere i år en undersøkelse blant et utvalg av våre kunder. Vi fikk mange nyttige, og ganske samstemte tilbakemeldinger fra dere!
Vi har lyttet, og vil presentere noen av våre planer for å bli en enda bedre samarbeidspartner for dere.
Håvard W. Degnes, Contesto

Det blir aperitiff og hyggelige samtaler fra kl. 17.00. Festmiddag på hotellet kl. 18.00

Det blir muligheter for å teste ut siste versjon av eDOCS på en egen stand under konferansen.

Vi gleder oss til å treffe dere!