eDOCS%20DM%2010%20gjennomsiktig
Web%20Sluttbruker
 • Forenklet lagreprofil

 • Synkroniser lokale mapper

 • Forbedrede søkemuligheter

 • Utvidet Outlookfunksjonalitet

 • Nytt web-grensesnitt

 • ​Forbedret responstid

Web%20Organisasjon
 • Forbedret opplevelse -> økt bruk

 • ​Forenklede operasjoner -> effektivitet

 • Forbedret webklient -> enklere tilgang

 • ​Støtte for Office 2016

 • Støtte for Windows 10

 • Nytt admin-grensesnitt

 

 

HUSK!

Dersom dere planlegger å oppgradere til Office 2016 er dere nødt til også å oppgradere til eDOCS DM 10.


Planlegg oppgraderingen i god tid, slik at vi kan allokere ressurser til deg når du har behov for dette.

Kontakt

For planlegging av oppgradering til eDOCS DM 10, ta kontakt med Torgeir Steinsland på 91 60 94 40 eller torgeir@contesto.no