To personer diskuterer og ser på laptop

HR

Mange HR-prosesser er ofte fremdeles manuelle, noe som gjør prosessene tidkrevende og unødvendig utsatt for feilkilder. I tillegg er ansatt-relatert dokumentasjon ofte spredt over hele organisasjonen, i e-post, i mapper og i delte nettverksstasjoner, noe som gjør det vanskelig å få oversikt – og sikre at informasjon ikke havner på avveie.

Med et dokumenthåndteringssystem som er tilpasset og tilrettelagt for HR-avdelingen, kan du oppnå store effektiviseringer.

eDOCS HR administrerer, vedlikeholder og sporer ansatt- og annen HR-relatert informasjon, dokumenter og e-post. Elektroniske, dynamiske personalmapper samler relevant informasjon per medarbeider, samt standardiserer og automatiserer relaterte oppgaver og prosesser. Løsningen gjør det enkelt å administrere HR-dokumenter fra en sentral plassering, slik at du ivaretar både sikkerhet og effektivitet – inkludert nye personvernkrav.

Med et godt dokumentstyringsverktøy for HR-avdelingen kan du

Forenkle prosesser

Med dokumenthåndtering for HR kan du spare tid, og redusere feil, ved å automatisere styringen av HR-dokumentasjon og relaterte prosesser, med brukervennlige maler, oppgaver og arbeidsflyt med integrerte varsler.

Tilgjengeliggjøre informasjon

Med dokumenthåndtering for HR sentraliseres ansattes data og dokumentasjon, og gir synlighet, kontroll og effektiv behandling av ansatt-relaterte dokumenter og e-poster.

Kvalitetssikre innhold

Med dokumenthåndtering for HR kan du være trygg på at innholdet er tilgjengelig, sikret og behandlet i tråd med lovkrav og interne retningslinjer. Arbeidsflyt, tillatelser og varslingsfunksjoner beskytter data og automatiserer manuelle prosesser som datalagring og -sletting.

Flere fordeler:

 • Alle filer lagres, sikres og sorteres på ett sentralt sted
 • Enkel import av alle typer dokumenter
 • Sikker og trygg tilgang til alle dokumenter når som helst og hvor som helst
 • Data håndteres i tråd med nye personvernregler – tilfredsstiller GDPR
 • Enkelt søk etter dokumenter
 • Sikker deling av dokumenter
 • Mulighet for elektronisk signatur
 • Integrerte maler for relevante dokumenter
 • Enkel kontroll og administrasjon av tilganger på ett sted
 • Mulighet til å definere bevaringstid (retention) for hver dokumenttype
 • Integrerte maler for relevante dokumenter
 • Enkel kontroll og administrasjon av tilganger på ett sted

Kontakt oss nå for en gratis konsultasjon

Fyll ut skjemaet, så kontakter vi deg.