To personer diskuterer og ser på laptop

Kontrakt

Alle virksomheter må håndtere kontrakter og avtaler på en god måte. Kontrakter og avtaler er ofte det vi kaller kritiske dokumenter, som krever høy grad av sikring og kontroll. I tillegg inneholder mange kontrakter viktige datoer for fornyelser og andre milepæler som skal forvaltes.

Ulike personer og enheter er ansvarlige for kontraktene, som gjør det utfordrende å holde oversikten uten et godt system for kontraktsforvaltning.

60-80%

av alle forretningstransaksjoner er basert på juridisk bindende avtaler og kontrakter.
En løsning for kontraktsforvaltning kan gi deg
 • Tidsbesparelser i utkast, forhandlings – og godkjenningsfasen
 • Kontroll på vilkår med påminnelser
 • Sikre at kontrakter og avtaler som skal gjenbrukes ikke inneholder feil informasjon
 • Sørge for at man opererer i henhold til lover og regler

Contesto leverer løsninger for kontraktshåndtering som ivaretar hele livssyklusen til avtaler og kontrakter, med viktige funksjoner som blant annet

 • Automatisert utarbeidelse av kontrakt
 • Webbasert, online forhandling / samhandling
 • Saksflyt
 • Integrert profilering av kontrakt i dokumenthåndteringssystemet
 • Rapporteringsverktøy
 • Automatiske varslinger
 • Arkivering
 • Standard maler for ulike kontraktstyper
 • Standard fraser og klausuler
 • Revisjonshistorikk
 • Godkjenning og kontrakter i arbeidsflyt
En automatisert arbeidsflyt innen kontraktshåndtering kan være svært tidsbesparende og effektiviserende.

Lurer du på om våre løsninger kan passe for deg? Kontakt oss for en demo.

Fyll ut skjemaet, så kontakter vi deg.