God informasjonsforvaltning er viktig  for en vellykket digitalisering i olje & gass-sektoren

800
arkivskap er det som trenges for å romme informasjon til norges største oljeselskap, dersom den ble skrevet ut.
20
av tiden til en medarbeider i en gjennomsnittlig bedrift går med til å LETE ETTER informasjon
57
av all informasjon kommer ustrukturert og må behandles for å gi verdi
5
Er gjennomsnittlig antall ulike systemer for informasjonsbehandling og lagring

Noen av våre kunder innen olje – og gass

Informasjonsforvaltning for olje - og gasselskaper

Informasjonsforvaltning for olje- og gasselskap

Big Data. AI. IoT. Alle disse buzzordene har minst én stort implikasjon som olje - og gasselskaper må forholde seg til.

Enorme mengder INFORMASJON.

Dette kan komme fra både medarbeidere som produserer informasjon og dokumentasjon, og ikke minst sensorer og teknologi som samler informasjon.

En god strategi for å håndtere de enorme mengdene data og informasjon blir derfor helt avgjørende for olje - og gasselskaper som vil lykkes med sin digitalisering og omstilling.

Contesto har lang erfaring med, og gode løsninger for olje – og gasselskap som vil ha en moderne, fremtidsrettet og effektiv informasjons – og databehandling. Vi kjenner krav til både sikkerhet og dokumentasjon, og vi har utviklet gode integrasjoner med bl.a, bransjeløsninger som L2S (License 2 Share).

Les mer om noe av det vi kan tilby under.

Informasjonsforvaltning

Vi har dyktige og erfarne rådgivere som bistår våre kunder med informasjonsstrategi, prosesser og løsninger rundt dokumenthåndtering og dokumentkontroll.

Les mer

Vi har blant annet levert gode løsninger med fokus på «content in context», dvs. at vi bygger logikk rundt informasjonsobjekter og hvilken kontekst de er i.

Det gir en dynamisk og mer intuitiv metode å arbeide på, som er langt mer effektiv enn den «gamle» måten å lagre på, nemlig organisasjonsbasert inndeling av dokumenter.

Records Management

Records Management, RM, er en svært vesentlig disiplin for et olje – og gasselskap. Med tusenvis av dokumenter er det vesentlig å skille mellom forretningskritiske dokumenter, records, og andre type dokumenter. Det er det en god records management handler om.

Les mer

Det er en rekke grunner til å innføre en god records management, og her er noen av de viktigste gevinstene vi har sett i våre prosjekt

  • Kostnadsbesparende – RM gir mer oversikt, lettere gjenfinning av viktige dokumenter som fører til at de ansatte bruker mindre tid på uproduktiv tid
  • Reduserer risiko  – feil dokumentasjon kan føre til svært alvorlige konsekvenser, i noen tilfeller fatale. Derfor er en god policy på å behandle forretningskritiske dokumenter svært viktig. I tillegg risikerer man også betydelige sanksjoner dersom man ikke har korrekt dokumentasjon og audit trail på plass.
  • Strukturert og ryddig dokumentasjon og arkiv gir et bedre utgangspunkt ved joint venture operasjoner, konsolideringer og/eller oppkjøp. Har man kontroll på sine records er det langt enklere å bygge ny struktur med ny konstellasjon
Her finner du en lengre artikkel om Records Management Les mer her

Dokumenthåndtering

Dokumenthåndtering kan være avgjørende for god drift av en operasjon. En god DMS skal håndtere både administrativ og teknisk dokumentasjon – og kravene fra brukere til fleksibilitet er ofte helt ulik. En dokumentkontroller på land ønsker andre funksjoner og grensesnitt enn en ingeniør på en rig som skal sjekke siste teknisk dokumentasjon på en iPad ute på en plattform. Det må tas hensyn til ved valg av dokumenthåndtering.

Les mer

Dokumenthåndtering har vært en del av Contestos kjernevirksomhet i snart 20 år. Vi har utviklet kompetanse og bransjeløsninger for olje og oljerelaterte virksomheter.

Vi har i mange levert en av verdens mest benyttede DM-løsninger, eDOCS, fra OpenText. Her har vi videreutviklet en rekke tilleggsfunksjonalitet. I tillegg har vi opparbeidet solid kompetanse på Microsoft 365 løsninger og kan hjelpe med oppsett og utvikling av f.eks. Sharepoint.

Våre løsninger og tjenester til olje - og gasselskap

  • Oppfyller myndighetskrav og normative standarder som NORSOK

  • Sørger for felles lagring og søk av all informasjon i selskapet

  • Sikrer konfidensielle dokumenter

  • Sørger for gode funksjoner for distribusjon, deling og samhandling av informasjon uten lokale kopier og duplikater

  • Sørger for publisering av informasjon til intranett og/eller andre webgrensesnitt

  • Er enkle å integrere med bransjesystemer og løsninger

Content Sute Smart View
Contesto leverer blant annet Content Suite Smart View – en ECM-løsning fra OpenText

Ta kontakt for en uforpliktende prat om våre produkter og tjenester til olje - og gasselskap

Fyll ut skjemaet, så kontakter vi deg.