Olje og gass

Contesto har gode løsninger for olje – og gasseselskap som vil ha en moderne, fremtidsrettet og effektiv informasjons – og databehandling. Vi kjenner krav til både sikkerhet og dokumentasjon, og vi har utviklet gode integrasjoner med bransjeløsninger som L2S (License 2 Share).

Effektive løsninger

Vi har blant annet levert gode løsninger med fokus på «content in context», dvs. at vi bygger logikk rundt informasjonsobjekter og hvilken kontekst de er i. Det gir en dynamisk og mer intuitiv metode å arbeide på, som er langt mer effektiv enn den «gamle» måten å lagre på, nemlig organisasjonsbasert inndeling av dokumenter.

Tilpasset oljebransjen

Ved å tilpasse vår dokumentløsning i henhold til kravene for styring og informasjonsflyt, har vi forenklet lagring og tilgang til e-post, vedlegg og andre dokumenter hos mange bedrifter i oljebransjen

Noe av funksjonaliteten vi kan levere innen olje og gass er:

  • Oppfylling av myndighetskrav og normative standarder som NORSOK
  • Felles lagring og søk for all informasjon i selskapet
  • Sikring av konfidensielle dokumenter
  • Distribusjon og informasjonsdeling uten kopiering
  • Publisering av informasjon til intranett/internett
  • Enkelt å integrere med andre bransjeløsninger

Har du lyst på en gratis konsultasjon rundt ditt digitaliseringsbehov?

Fyll ut skjemaet, så kontakter vi deg.