To personer diskuterer og ser på laptop

Prosjekt

Prosjektbaserte virksomheter har som regel store volumer med dokumentasjon som skal håndteres. Det er gjerne lange prosesser med mange versjoner av samme type dokument, og store krav til både samhandling og ikke minst overlevering.

En god løsning for dokumentstyring og håndtering er spesielt viktig i overgangene mellom de ulike prosjektfasene. Her er det ofte fare for at informasjon og dokumentasjon kan gå tapt, og «falle mellom to stoler». Dette kan få store konsekvenser for videre suksess i prosjektet. Det kan være viktige detaljer i salgs – og kontraktsfasen som ikke blir med til prosjekt, eller fra prosjektfasen til driftsfasen. Dette er kritiske overganger som et godt dokumentverktøy vil kunne gjøre smidigere og mindre utsatt for feil og mangler.

Contesto har tjenester og løsninger for dokumenthåndtering i prosjekter som gjør at du får kontroll på dokumentene i et prosjekt, du kan samle all informasjon på rett plass (også mailer), du kan styre tilganger på prosjekt og/eller dokumentnivå, og du kan samhandle med partnere, kolleger, leverandører og kunder.

Med system for gjenbruk av dokumenter slipper ansatte å lage nye dokumenter for hvert prosjekt, og man kan dermed levere prosjektene raskere og mer effektivt.

Vi kan sørge for at løsningen for dokumenthåndtering integreres med prosjektverktøy og andre applikasjoner. På den måten blir informasjonen samlet én plass, men med tilgang fra ulike plattformer og verktøy, alt etter hvilken funksjon og rolle man jobber i.

Kontakt oss for å få mer kontroll på informasjon og dokumentasjon i prosjektet.

Fyll ut skjemaet, så kontakter vi deg.