To personer diskuterer og ser på laptop

Rådgivende ingeniører

For bedrifter som driver som rådgivende ingeniører, er dokumentasjon og gode systemer, og rutiner for lagring og deling av informasjon, helt sentralt.

En god løsning for dokumenthåndtering til konsulenter og ingeniører kan være en viktig faktor for både effektivitet og kvalitet.

Contesto har levert slike løsninger i en årrekke. Systemer som ivaretar kravene til denne type selskaper på en god måte. Vi har og laget tilpasninger og integrasjoner til viktige verktøy som BIM og CAD.

Våre løsninger innen dokumenthåndtering for rådgivende ingeniører inkluderer viktig funksjonalitet som

 • System for gjenbruk av informasjon
 • Arbeidsflyt for kvalitetssikring av leveranser
 • Samhandling med samarbeidspartnere, leverandører og kunder
 • Løsning for samhandling med samarbeidspartnere, leverandører og kunder
 • Oppfylling av myndighetskrav og normative standarder
 • Enkel innskanning av papirdokumenter tilhørende saker
 • Felles lagring og søk for all informasjon i organisasjonen
 • Lagring av e-post på lik linje med alle andre typer dokumenter
 • Felles lagring og søk for all informasjon i selskapet
 • Sikring av konfidensielle dokumenter
 • Distribusjon og informasjonsdeling uten kopiering
 • Publisering av informasjon til intranett/internett
 • Enkelt å integrere med andre bransjeløsninger
 • Distribusjon og informasjonsdeling uten kopiering
 • Publisering av informasjon til intranett/internett

Kontakt oss for mer informasjon om denne type løsninger.

Fyll ut skjemaet, så kontakter vi deg.