Jobb smartere med løsninger fra Contesto

Det er viktigere enn noen gang at vi har tilgang til og kontroll på informasjonen som organisasjonen samler inn, oppretter og bruker. Informasjonsmengden er stadig økende, og det kommer stadig nye krav som vi må ta hensyn til. 

Er din organisasjon sikker på at deres løsninger er gode nok, og at dine ansatte har system med funksjoner som tilbyr en tilfredsstillende og enkel måte å arbeide på, både som enkeltperson eller som del av et team?

Contesto ser, og dette er understøttet av flere store undersøkelser, at mange har for tungvinte systemer uten tilgang til ny, nødvendig teknologi som bl.a samhandlings-plattformer, digital signering og mobile klienter.

Allerede nå ser vi at teknologien blir viktigere enn noen gang før, dette behovet blir ikke mindre i fremtiden. Da trengs det løsninger som integrerer, samhandler og utveksler metadata, informasjon, dokumenter og data. Digitalisering vil bidra til at ansatte i organisasjonen opplever en mer effektiv og enklere hverdag, med færre tastetrykk og registreringer, mer automatikk, raskere og mer presise beslutningsprosesser, og ikke minst større sikkerhet for at lover, regler og sporbarhet blir ivaretatt slik det skal.

I tillegg til å levere løsninger for innholdsstyring, Opentext Content Suite, eDOCS DM og MS SharePoint, leverer Contesto bl.a Nikec Hub for samhandling, Email Filing for eDOCS for smart e-posthåndtering, digital signering fra Signere.no og Signicat samt foretakssøk fra ViaWorks.

Lenker

Kontaktperson

Gunn Kristin Saltvik
Salgs- og Markedssjef
m: 92 04 39 93
GunnKristin@contesto.no