Jobb tryggere med løsninger fra Contesto

Er du og din organisasjon sikker på at dine løsninger er gode nok og at dine brukere har et system som tilfredsstiller de kravene som nå innføres i EU og Norge? God informasjons­­­styring legger til rette for at rett person har tilgang til korrekt og tilstrekkelig informasjon, på riktig sted, til riktig tid.

GDPR vil kreve endringer i hvordan organisasjonen din styrer data, innhold og tilgang til dette. Dette gjelder for alle data, strukturert eller ustrukturert, fra dokumenter til kontrakter, e-post til sosiale medier og mer.

Organisasjonens systemer og løsninger må inneholde løsninger for innebygd sikkerhet og tilgangsstyring. Dette er elementer som gjennom flere år har vært i senter for utviklingen av våre løsninger fra Opentext.

Med GDPR innført i EU, og nå snart i Norge, må organisasjonen ha effektive prosesser og systemer være på plass for å muliggjøre effektiv og nøyaktig utførelse av de krav som stilles til samtykke, sikring, dataportabilitet, fjerning eller endring av informasjon når dette kreves.

En ting er sikkerheten som et godt informasjonsstyringssystem tilbyr for opprettelse og oppbevaring av informasjon på en sikker måte. En annen ting er å sørge for at viktige dokumenter sikres mot uautoriserte endringer. Ved å bruke digital signatur kan organisasjonen beskytte signerte og godkjente dokumenter - helt fra tidspunktet for sertifikatutstedelse til de signerte dokumentene arkiveres og videre.

Med løsninger fra bl.a Docscorp, Signicat og signering.no kan Contesto hjelpe din organisasjon med å enkelt muliggjøre behandling og utveksling av informasjon med omfattende kryptering for å redusere risiko forbundet med behandling av sensitive data.

I tillegg til å levere løsninger for innholdsstyring, Opentext Content Suite, eDOCS DM og MS SharePoint, leverer Contesto bl.a Nikec Hub for samhandling, Email Filing for eDOCS for smart e-posthåndtering,  samt foretakssøk fra ViaWorks.

Lenker

Kontaktperson

Gunn Kristin Saltvik
Salgs- og Markedssjef
m: 92 04 39 93
GunnKristin@contesto.no