Møt en medarbeider i Contesto

kjetil
Kjetil Brekke
Jeg har jobbet som Senior Systemutvikler for Contesto siden 2009. Jeg jobber med å designe og utvikle løsninger for våre kunder.

Her i Contesto har jeg spennende arbeidsoppgaver. Jeg får være delaktig i alle faser av et prosjekt, hvor vi har stor påvirkningskraft. Kundene jeg får arbeide med er veldig forskjellige, slik at arbeidsdagene mine blir aldri kjedelige eller rutinepreget. Mine kollegaer i Contesto er både kompetente og hyggelige.

anne-lill
Anne-Lill Holme
Som en av gründerne av Contesto har jeg jobbet i selskapet siden Contesto ble startet i september 2001. Jeg arbeider som løsningsarkitekt innen dokument- og arkivsystemer. Dette betyr at jeg er mye ute og snakker med kundene for å se hva slags utfordringer de har i hverdagen. Deretter, i samarbeid med kunder, setter jeg opp forslag som tar sikte på å forbedre og forenkle de løsningene kunden har, og de prosessene de arbeider med i organisasjonen.

Vi har et utrolig godt arbeidsmiljø som jeg er stolt av å være en del av!

kaj
Kai Inge Johansen
Jeg har jobbet i Contesto siden januar 2012. Mine arbeidsoppgaver består hovedsakelig av installasjon og oppgradering av eDOCS DM med tilhørende integrasjoner og tredjepartsprogrammer, da gjerne som teknisk ansvarlig for implementeringen. Jeg bistår også dersom innmeldte saker til vår supportavdeling eskaleres.

Hos Contesto har vi en høy grad av teamfølelse, og jeg stortrives med at alle hjelper hverandre med stort og smått, samt at kollegaene gjerne yter litt ekstra dersom det trengs. Det er også morsomt å være med på laget til en bedrift i vekst.

petter
Petter Rafen-Sparby
Jeg har vært ansatt i Contesto siden mai 2013, og har jobbet med dokumenthåndteringssystemer, integrasjoner og portalløsninger i 10 år. I Contesto jobber jeg med portalløsninger basert på Microsoft SharePoint og integrasjoner mellom eDOCS DM, SharePoint og andre produkter. Jeg jobber både med salg, planlegging og design, men først og fremst med de tekniske løsningene.

I Contesto har jeg spennende og varierte arbeidsoppgaver som motiverer meg og utvikler meg videre. Jeg har gode muligheter til å påvirke mine egne prosjekter og frihet til å planlegge min egen arbeidsdag. Jeg vil også trekke frem mine flinke og hyggelige kollegaer, og det gode sosiale miljøet vi har på kontoret!