Hvorfor kurs?

En norsk undersøkelse gjort i 2014 forteller at mange savner opplæring i arbeidsplassens digitale verktøy.

Contesto AS har sett viktigheten av at brukerne får skikkelig og tilrettelagt opplæring i de digitale verktøyene de skal benytte, og har satset friskt på dette området. Vi har de siste årene ansatt flere pedagoger til å utvikle og gjennomføre kursoppleggene vi ønsker å tilby våre kunder.

Vi tilbyr tilpasset opplæring i de applikasjoner og systemer vi leverer.


"Det hjelper lite å innføre
digitale tjenester i etater og
bedrifter dersom ikke de ansatte
er i stand til å bruke dem på en
effektiv måte..."

- Espen Jacobsen, adm. dir. Vivento
til www.digi.no 26. august 2014