Sirkel-04

Business Process Management

All verdiskapning i virksomheten skjer gjennom organisasjonens prosesser. Innenfor og mellom prosessene vil det være behov for å effektivisere og kvalitetssikre informasjonsflyt og tilgjengelighet.

Våre konsulenter kan bidra til å erstatte silo- og applikasjonsbaserte arbeidsflater med en løsning der prosesser og brukere er i sentrum.