Sirkel-01

Document & Records Management

Effektive løsninger for dokumenthåndtering bidrar til at bedriften tar kontroll på informasjonen og sikrer den for fremtiden.

Løsningene vi leverer utvikles av OpenText. I tillegg tilbyr vi 3-parts løsninger som er tett integrert med OpenText sine produkter.
En grunnleggende investering i en slik løsning vil gi deg fordeler som:
 
  • Redusert risiko for manglende overholdelse av lover og regler
  • Forbedret produktivitet gjennom raskere og enklere innhenting og deling av informasjon
  • Eierskap og kontroll på bedriftens informasjon

Contesto leverer to produktporteføljer; eDOCS (tidligere Hummingbird) og Content Server (tidligere LiveLink). Vi leverer også rene MS SharePoint prosjekter og fagkonsulenter med spesialitet innefor fagområdet Enterprise Content Management. I tillegg har vi utviklet egne tilleggsmoduler for å tilfredsstille spesifikke krav fra ulike bransjer.