Sirkel-02

Enterprise Collaboration

Samhandlingsløsninger gir et konkurransefortrinn ved at man umiddelbart kan få tilgang til oppdatert informasjon, dele ideer, gi tilbakemeldinger, ha online møter, samt få tilgang til ressurspersoner og kunnskapsbaser - raskt, sikkert og uavhengig av lokasjon. Slike løsninger gir fordeler som:
 

  • Økt samhandling og kunnskapsdeling både internt og eksternt
  • Mindre volum av e-post
  • Samle informasjon fra flere kilder i en brukerflate
     

Alle våre løsninger for samhandling kan enten integreres med våre dokumenthåndteringsløsninger eller brukes frittstående.

 

Collaboration

Portal

Contesto leverer løsninger for sosial samhandling og deling av informajon internt og eksternt. Vi har utviklet Contesto Arena, som er et eget produkt basert på MS Sharepoint.

/Les mer