Sirkel-02

Enterprise Collaboration

Samhandlingsløsninger gir et konkurransefortrinn ved at man umiddelbart kan få tilgang til oppdatert informasjon, dele ideer, gi tilbakemeldinger, ha online møter, samt få tilgang til ressurspersoner og kunnskapsbaser - raskt, sikkert og uavhengig av lokasjon. Slike løsninger gir fordeler som:
 

  • Økt samhandling og kunnskapsdeling både internt og eksternt
  • Mindre volum av e-post
  • Samle informasjon fra flere kilder i en brukerflate
     

Alle våre løsninger for samhandling kan enten integreres med våre dokumenthåndteringsløsninger eller brukes frittstående.

 

Collaboration

Portal

Contesto leverer løsninger for sosial samhandling og deling av informajon internt og eksternt. Vi har utviklet Contesto Arena, som er et eget produkt basert på MS Sharepoint.

/Les mer
Contesto-logo-bunn
Telefon  45 20 70 00
post@contesto.no
Stavanger

Hovedkontor
Stokkamyrveien 13 (inngang D)
4313 Sandnes
Oslo

Avdelingskontor
Dronning Eufemias gate 16
0191 Oslo
facebook
twitter
linkedin
youtube%20(1)
Personvernerklæring
© Contesto 2013
mail-ikon
post@contesto.no
phone
Telefon  45 20 70 00
Stavanger

Hovedkontor
Stokkamyrveien 13 (inngang D)
4313 Sandnes
Oslo

Avdelingskontor
Dronning Eufemias gate 16
0191 Oslo
Personvernerklæring