07.03.2017

Uloba bruker HotDocs automatisk dokumentgenerering levert av Contesto

Uloba sparte både tid og penger, samt sikret at alt innhold i dokumentene ble korrekt. Faggruppeleder for IT forvaltning har i løpet av 2016 vært med på å forenkle organisasjonens måte å dele informasjon på ved hjelp av automatisjonsverktøyet HotDocs.

Hva er HotDocs?

HotDocs hjelper din bedrift med å automatisere og sikre kvaliteten på kontrakter, avtaler og viktige dokumenter. HotDocs er en markedsleder innen automatisering av dokumentproduksjon.

Hvem er Uloba

Uloba – Independent Living Norge er en ideell organisasjon, etablert som et samvirke. Uloba har siden 1991 tatt konseptet med borgerstyrt personlig assistanse (BPA) til Norge og har videreutviklet ordningen som et verktøy for å sikre funksjonshemmedes frihet og rett til samfunnsdeltakelse. Uloba jobber for likestilling av funksjonshemmede og målet er at vårt politiske arbeid skal endre samfunnets oppfatning av funksjonshemmede og samtidig funksjonshemmedes oppfatning av seg selv. Uloba er arbeidsgiver for nærmere 6000 assistenter som er ansatt hos 1000 medlemmer med assistansebehov. Uloba er landsdekkende og har hovedkvarter i Drammen.

Økende behov for dokumentgenerering

Uloba har mye korrespondanse med medlemmer og assistenter. Mesteparten av denne korrespondansen er basert på skjema og standardbrev. Det er viktig at denne korrespondansen blir effektivt distribuert på en sikker og nøyaktig måte.

Besparelser

Uloba tok i bruk HotDocs i forbindelse med en ansettelsesprosess hvor et stort antall ansettelsesavtaler og tilhørende korrespondanse skulle utarbeides på svært kort tid.  I stedet for å leie inn flere vikarer til å bistå i dette arbeidet, ble HotDocs benyttet til å automatisere og sikre produksjonen av dokumentene. På denne måten sparte Uloba både tid og penger, samt sikret at alt innhold i dokumentene ble korrekt.

Funksjonelt og stabilt

Brukerne i Uloba opplever HotDocs som meget funksjonelt og stabilt og har ikke støtt på noen problemer underveis. På spørsmål om de ville anbefalt løsningen til andre svarer faggruppelederen «Absolutt! Veldig bra!»

Last ned hele artikkelen her
23.01.2019
For første gang arrangerer OpenText en europeisk "Enterprise World". Bli med Contesto til Wien 12. - 14. mars!
Selve konferansen er kostnadsfri.
/Les mer
31.10.2018
Contesto is excited to introduce the OpenText Extended ECM Enabler for Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement by Contesto, providing the critical connection between OpenText's leading Enterprise Content Management (ECM) portfolio and Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement and Teams.
The OpenText Extended ECM Enabler for Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement delivers a complete set of content services to en...
/Les mer
11.09.2018
eDOCS Brukerforum 2018 finner sted i Oslo torsdag 27. september

/Les mer
15.02.2018
Advokatfirmaet Grette AS har valgt HotDocs som sitt system for dokumentautomatisering

/Les mer
Contesto-logo-bunn
Telefon  45 20 70 00
post@contesto.no
Stavanger

Hovedkontor
Stokkamyrveien 13 (inngang D)
4313 Sandnes
Oslo

Avdelingskontor
Dronning Eufemias gate 16
0191 Oslo
facebook
twitter
linkedin
youtube%20(1)
Personvernerklæring
© Contesto 2013
mail-ikon
post@contesto.no
phone
Telefon  45 20 70 00
Stavanger

Hovedkontor
Stokkamyrveien 13 (inngang D)
4313 Sandnes
Oslo

Avdelingskontor
Dronning Eufemias gate 16
0191 Oslo
Personvernerklæring