Personvernerklæring

 

Denne personvernerklæringen beskriver hvordan Contesto AS samler inn og bruker personopplysninger. Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger. 


Contesto ved daglig leder er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. 
1 Kunde- og leverandøropplysninger: 
Contesto behandler personopplysninger om kunder og leverandører i tillegg til eventuell tredjeperson som er nødvendig for gjennomføring av kontraktsforpliktelser. Blant opplysningene som behandles er kontaktinformasjon til kontaktpersoner hos kunder og leverandører. Personopplysningene lagres i vårt CRM- og økonomisystem og slettes senest 5 år etter avslutning av kundeforholdet. Det rettslige grunnlaget for slik behandling er Personopplysningsloven § 8.a (jfr. EUs personvernforordning § 6.1b).  

Databehandleravtaler med Contesto: 

• Konsulenttjenester fra Contesto AS er ikke egnet for å reguleres i databehandleravtale.
• Supporttjenester fra Contesto AS, er regulert i en egen supportavtale og databehandleravtale.
• Drifts- og vedlikeholdstjenester fra Contesto AS er regulert i en egen databehandleravtale. Kontakt din kundeansvarlige for å få tilsendt avtalen om du ikke har denne.

1.1 Personopplysninger i forbindelse med markedsføring: 
Contesto behandler personopplysninger i forbindelse med markedsføring. Disse personopplysningene vil ikke bli utlevert til andre virksomheter uten godkjennelse fra deg. 

Utsendelser per e-post: 
Contesto vil fra tid til annen sende informasjon på e-post (nyhetsbrev, invitasjoner etc.) Dette er frivillig, og innebærer at du jevnlig mottar e-post innenfor de temaene vi ser som relevante for deg. For å kunne gjøre disse utsendelsene, er det nødvendig å registrere våre kunder med e-postadresse og kontaktinfo. Disse opplysningene lagres i vårt CRM-system og HubSpot, vår løsning for massekommunikasjon.
  
Det rettslige grunnlaget for denne behandlingen er samtykke ved registrering, og legitim interesse. Du kan når som helst trekke ditt samtykke for utsendelse av e-post. Contesto vil da slette din kontaktinformasjon fra adresselisten til det aktuelle nyhetsbrevet. 

1.2 Informasjon om potensielle kunder: 
Contesto lagrer kontaktinformasjon til potensielle kunder. Opplysningene er hentet fra offentlige kilder, som virksomheters nettside eller Brønnøysundregisteret, eller basert på visittkort eller korrespondanse med representanter for bedriften. Formålet med denne behandlingen av personopplysninger er å drive markedsføring rettet mot potensielle kunder for våre produkter og tjenester og koordinere dette markedsarbeidet.  

Opplysningene er lagret i vårt system for markedsføring, HubSpot. Informasjon som lagres er navn, tilknyttet selskap og e-postadresse. Contesto benytter HubSpot's "GDPR and privacy guidance" som retningsgivende for hvilken type informasjon som lagres. Vi har aktivert HubSpots GDPR-funksjonalitet for å styre personinformasjon og kommunikasjon med kontakter i vår database. For mer informasjon om HubSpot’s «Privacy policy» se www.hubspot.com. For informasjon om HubSpot’s funksjonalitet for å supportere GDPR-kravene, se “HubSpot GDPR playbook». 

2 Bruk av informasjonskapsler (cookies) på hjemmesidene: 
På Contesto sine nettsider www.contesto.no logger vi informasjon om alle besøkende ved hjelp av Google Analytics. Informasjonen som logges kan ikke spores tilbake til deg som enkeltperson. Vi bruker informasjonskapsler slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av nettsidene. Du kan slette lagrede informasjonskapsler ved å følge instruksjonene for sletting i din nettleser.  

3. Personaladministrasjon
Contesto behandler personopplysninger som ledd i personaladministrasjon. Opplysninger som behandles i denne forbindelse er blant annet personalia, lønnsopplysninger, evalueringer, opplysninger om pårørende, og utdannelse/stillingsnivå. Personopplysninger om søkere til stillinger blir slettet senest ett år etter at vedkommende søkte på stilling hos Contesto, med mindre vedkommende blir ansatt. Det rettslige grunnlaget for denne behandlingen er Personopplysningsloven § 8.a og § 8.b (jfr.EUs personvernforordning § 6.1c og § 6.1b.) 

4. Datasikkerhet
Selskapet Cegal AS drifter Contesto sine systemer på sine servere og oppbevarer dermed Contestos persondata. Samarbeidet er regulert av en databehandleravtale og Cegal utleverer ikke opplysninger til tredjepart. 

5. Den registrertes rettigheter
Contestos behandling av personopplysninger er regulert av Personopplysningsloven (jfr. også EUs personvernforordning(GDPR)) 

5.1. Rett til innsyn. 
Enhver som ber om det har krav på å få vite hva slags behandling av personopplysninger Contesto foretar, samt grunnleggende informasjon om disse behandlingene. Slik informasjon er gitt i denne personvernerklæringen. 

5.2. Retting og sletting av mangelfulle personopplysninger.  
Dersom Contesto behandler personopplysninger om deg som er uriktige, ufullstendige eller som det ikke er adgang til å behandle, kan du kreve at Contesto skal rette, supplere eller slette de mangelfulle opplysningene. Contesto skal om mulig sørge for at feilen ikke får betydning for deg, f.eks. ved å varsle mottakere av utleverte opplysninger. 

6.Kontaktinformasjon:
Har du spørsmål til denne personvernerklæringen? Ta kontakt med: post@Contesto.no. Om du mener at Contesto ikke har overholdt dine rettigheter i henhold til personopplysningsloven, har du rett til å klage til tilsynsmyndigheten. Dette kan du gjøre ved å sende klage til Datatilsynet. Datatilsynets kontaktinfo: www.datatilsynet.no