Personvernerklæring

 

Denne personvernerklæringen beskriver hvordan Contesto AS samler inn og bruker personopplysninger. Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger. 


Contesto ved daglig leder er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. 

Kunde- og leverandøropplysninger: 

Contesto behandler personopplysninger om kunder og leverandører i tillegg til eventuell tredjeperson som er nødvendig for gjennomføring av kontraktsforpliktelser. Blant opplysningene som behandles er kontaktinformasjon til kontaktpersoner hos kunder og leverandører. Personopplysningene lagres i vårt CRM- og økonomisystem og slettes senest 5 år etter avslutning av kundeforholdet. Det rettslige grunnlaget for slik behandling er Personopplysningsloven § 8.a (jfr. EUs personvernforordning § 6.1b).  

Databehandleravtaler med Contesto: 

• Konsulenttjenester fra Contesto AS er ikke egnet for å reguleres i databehandleravtale.
• Supporttjenester fra Contesto AS, er regulert i en egen supportavtale og databehandleravtale.
• Drifts- og vedlikeholdstjenester fra Contesto AS er regulert i en egen databehandleravtale. Kontakt din kundeansvarlige for å få tilsendt avtalen om du ikke har denne.

Personopplysninger i forbindelse med markedsføring: 


Contesto behandler personopplysninger i forbindelse med markedsføring. Disse personopplysningene vil ikke bli utlevert til andre virksomheter uten godkjennelse fra deg. 

Utsendelser per e-post: 
Contesto vil fra tid til annen sende informasjon på e-post (nyhetsbrev, invitasjoner etc.) Dette er frivillig, og innebærer at du jevnlig mottar e-post innenfor de temaene vi ser som relevante for deg. For å kunne gjøre disse utsendelsene, er det nødvendig å registrere våre kunder med e-postadresse og kontaktinfo. Disse opplysningene lagres i vårt CRM-system og HubSpot, vår løsning for massekommunikasjon.
  
Det rettslige grunnlaget for denne behandlingen er samtykke ved registrering, og legitim interesse. Du kan når som helst trekke ditt samtykke for utsendelse av e-post. Contesto vil da slette din kontaktinformasjon fra adresselisten til det aktuelle nyhetsbrevet. 

Informasjon om potensielle kunder: 


Contesto lagrer kontaktinformasjon til potensielle kunder. Opplysningene er hentet fra offentlige kilder, som virksomheters nettside eller Brønnøysundregisteret, eller basert på visittkort eller korrespondanse med representanter for bedriften. Formålet med denne behandlingen av personopplysninger er å drive markedsføring rettet mot potensielle kunder for våre produkter og tjenester og koordinere dette markedsarbeidet.  

Opplysningene er lagret i vårt system for markedsføring, HubSpot. Informasjon som lagres er navn, tilknyttet selskap og e-postadresse. Contesto benytter HubSpot’s «GDPR and privacy guidance» som retningsgivende for hvilken type informasjon som lagres. Vi har aktivert HubSpots GDPR-funksjonalitet for å styre personinformasjon og kommunikasjon med kontakter i vår database. For mer informasjon om HubSpot’s «Privacy policy» se www.hubspot.com. For informasjon om HubSpot’s funksjonalitet for å supportere GDPR-kravene, se “HubSpot GDPR playbook». 

Personaladministrasjon


Contesto behandler personopplysninger som ledd i personaladministrasjon. Opplysninger som behandles i denne forbindelse er blant annet personalia, lønnsopplysninger, evalueringer, opplysninger om pårørende, og utdannelse/stillingsnivå. Personopplysninger om søkere til stillinger blir slettet senest ett år etter at vedkommende søkte på stilling hos Contesto, med mindre vedkommende blir ansatt. Det rettslige grunnlaget for denne behandlingen er Personopplysningsloven § 8.a og § 8.b (jfr.EUs personvernforordning § 6.1c og § 6.1b.) 

Datasikkerhet


Selskapet Cegal AS drifter Contesto sine systemer på sine servere og oppbevarer dermed Contestos persondata. Samarbeidet er regulert av en databehandleravtale og Cegal utleverer ikke opplysninger til tredjepart. 

 

Den registrertes rettigheter


Contestos behandling av personopplysninger er regulert av Personopplysningsloven (jfr. også EUs personvernforordning(GDPR)) 

Rett til innsyn. 


Enhver som ber om det har krav på å få vite hva slags behandling av personopplysninger Contesto foretar, samt grunnleggende informasjon om disse behandlingene. Slik informasjon er gitt i denne personvernerklæringen. 

Retting og sletting av mangelfulle personopplysninger.  


Dersom Contesto behandler personopplysninger om deg som er uriktige, ufullstendige eller som det ikke er adgang til å behandle, kan du kreve at Contesto skal rette, supplere eller slette de mangelfulle opplysningene. Contesto skal om mulig sørge for at feilen ikke får betydning for deg, f.eks. ved å varsle mottakere av utleverte opplysninger. 

Kontaktinformasjon:


Har du spørsmål til denne personvernerklæringen? Ta kontakt daglig leder, Christine Brandtzæg på post@Contesto.no eller tlf. 45 20 70 00. Om du mener at Contesto ikke har overholdt dine rettigheter i henhold til personopplysningsloven, har du rett til å klage til tilsynsmyndigheten. Dette kan du gjøre ved å sende klage til Datatilsynet. Datatilsynets kontaktinfo: www.datatilsynet.no  

 

Denne nettsiden bruker cookies

En informasjonskapsel (cookie) er en liten tekstfil som nettstedet du besøker lagrer på datamaskinen. Informasjonskapsler blir brukt for å gi besøkende tilgang til ulike funksjoner. Informasjonen i en informasjonskapsel kan bli brukt til å spore internettbruken din.

I henhold til Lov om elektronisk kommunikasjon (ekomloven), må alle besøkende på et nettsted som benytter informasjonskapsler ha tilgang til informasjon om at nettstedet benytter informasjonskapsler. De må også ha tilgang til informasjon om årsaken til at de blir brukt. Besøkende må også godkjenne at informasjonskapsler blir benyttet. Godkjenningen gjøres gjennom innstillingene i nettleseren.

Hvis du ønsker at cookies skal avvises, så kan du endre innstillingene i nettleseren slik at du enten blokkerer informasjonskapsler fra å bli lastet ned automatisk, eller at du får et valg om å laste ned hver enkelt informasjonskapsel. Informasjonskapsler som har blitt lastet ned tidligere kan også slettes av nettleseren.

Slik admininstrerer du informasjonskapsler

 

Vi bruker følgende cookies:

Google Analytics

Google Analytics er en nettanalysetjeneste som leveres av Google, Inc. (“Google”). Google Analytics bruker cookies for å analysere hvordan brukere benytter nettstedet. Informasjonen som genereres av en slik cookie ved bruk av det aktuelle nettstedet, inkludert din IP-adresse, sendes til Google og lagres på servere i USA. Google bruker denne informasjonen for å vurdere bruken av nettstedet, sammenstille rapporter om aktiviteter på nettstedet for eieren av nettstedet, samt for å yte andre tjenester i tilknytning til aktiviteter på nettstedet og bruk av Internett.

Google kan også overføre denne informasjonen til tredjeparter hvis dette kreves iht. lov eller i tilfeller hvor tredjeparter behandler informasjonen på vegne av Google. Google vil ikke koble din IP-adresse med annen informasjon Google har.

Våre nettsider bruker Google Analytics for å analysere bruken av nettsidene. Vi får informasjon om hvilke sider som er mest besøkt, hvor brukerne kommer fra, på hvilke tidspunkter sidene er mest besøkt osv.

Vi behandler også data om hvordan du bruker nettsiden vår samles aggregert inn gjennom Google Analytics. Basert på disse separate og automatisk genererte oversiktene tar vi (Apriil AS) avgjørelser om hvordan brukere av nettsiden vår kan få en bedre opplevelse (både når det gjelder helhetlig nettside-struktur og innhold på enkeltsider).

Contesto lagrer informasjon om hvilke søkeord brukerene benytter. Formålet med dette er å gjøre informasjonstilbudet vårt bedre ved at vi kan finne ut hvilke søkeord som gir treff og hvilke søkeresultater som blir klikket på. Denne informasjonen lagres aggregert i Google Analytics av Google.

Informasjon som lagres av Google Analytics blir lagret av Google. Se nederst på denne siden for oversikt over hvilke cookies som settes og hvor lenge de varer.

Google AdWords

Ved hjelp av Google AdWords sine cookies måler vi om de som klikker på annonsene utfører de ønskede handlingene. Vi har også remarketing aktivert, som gjør at vi kan vise gitte annonser i Google Display Network basert på adferden til besøkende på våre nettsider. Informasjon som lagres av Google Adwords blir lagret av Google. Se nederst på denne siden for oversikt over hvilke cookies som settes og hvor lenge de varer.

Sosiale medier

Ved hjelp av cookies fra Facebook og LinkedIn kan vi ved hjelp av remarketing nå besøkende med annonser som vises basert på den besøkendes adferd (f.eks. kun om de har besøkt en gitt underside). Vi får også innsikt i demografisk data for våre nettsidebesøkende av de aktuelle sosiale mediene og statistikk over nettsidebruk på tvers av økter og innloggende enheter. Vi får også målt annonseresultater med cookies fra sosiale medier. Informasjon som lagres av Facebook og LinkedIn blir lagret av Facebook og LinkedIn. Se nederst på denne siden for oversikt over hvilke cookies som settes og hvor lenge de varer.

WordPress

Nettsiden vår er bygget med WordPress, som er en gratis nettsidebygger. Ved hjelp av cookies kan WordPress kontrollere hvordan innhold vises på nettsiden vår og ivareta data om besøket ditt for at alt skal fungere som det skal når du logger inn eller legger igjen en kommentar. Dette har vi per i dag ikke lagt opp til, så WordPress setter per i dag ikke cookies.

HubSpot

Dersom du legger igjen e-postadressen din og annen informasjon på nettsiden din vil vi kunne tilpasse vår kommunikasjon og nettside til deg både gjennom automatisering og manuell oppfølging. Dette vil vi kun gjøre på de måter du samtykker til ved nytt eksplisitt samtykke fra deg for slike formål, som gis frivillig i aktuelle skjemaer.  Vi bruker også HubSpot som CRM (Customer Relationship Manager), og noterer derfor hvor du er i salgstrakten, hva du er interessert i, hva vi har sendt deg tilbud på og annen informasjon som kan være interessant for salg- og markedsføringsteamene våre å vite.

Informasjon som lagres av HubSpot blir lagret av HubSpot. Se nederst på denne siden for oversikt over hvilke cookies som settes og hvor lenge de varer.

 

Oversikt over cookies:

Navn Kilde Formål Varighet
__hs_opt_out HubSpot Brukes av personvern-popup for å huske å ikke spørre om samtykke igjen. Slettes etter 2 år
__hs_testcookie HubSpot Tester om den besøkende har aktivert cookies. Slettes etter økt
hs_ab_test HubSpot Passer på at en bruker alltid ser den samme versjonen av en side som A/B-testes. Slettes etter økt
hs-messages-is-open HubSpot Avgjør om chat skal vise på nettsiden for fremtidige besøk. Slettes etter 30 minutter
hs-messages-hide-welcome-message HubSpot Når du klikker vekk velkomstbeskjeden settes en cookie som stopper beskjeden fra å vise igjen i én dag. Slettes etter 1 dag
__hstc HubSpot Hovedcookien for å spore besøkende. Inneholder informasjon som domene, første besøk, nåværende besøk og øktnummer (for hver økt). Slettes etter 2 år
hubspotutk HubSpot Settes for å holde styr på en brukers identitet. Sendes til HubSpot ved skjemautfylling for å slå sammen kontakter. Slettes etter 10 år
__hssc HubSpot Holder styr på besøk. Brukes for å avgjøre om øktnummer og besøkstidspunkt skal oppdateres. Inneholder domene, besøkte sider og starttidspunkt. Slettes etter 30 minutter
__hssrc HubSpot Når HubSpot endrer økt-cookien settes også denne cookien. Den settes til 1 og brukes for å vurdere om brukeren har nullstilt nettleseren sin. Hvis denne cookien ikke finnes når HubSpot bearbeider cookies, antar de at det er en ny økt. Slettes etter økt
messagesUtk HubSpot Denne cookien settes for å gjenkjenne besøkende som har valgt å chatte via chat på nettsiden. Hvis den besøkende fortaler nettsiden før de blir lagt til som en kontakt, vil cookien bli assosiert med nettleseren deres. Dersom man kommer tilbake til siden med samme nettleser vil historiske samtaler lastes inn. Slettes etter 2 år
__cfduid HubSpot Brukes for å identifisere individuelle brukere bak en delt IP-adresse. Slettes etter 1 år
IDE Doubleclick Brukes for å tilpasse annonsering besøkende ser iGoogles annonseprodukter basert på adferden på nettsiden. Slettes etter 2 år
NID Google / HubSpot Husker brukerpreferanser, språk og filtreringsønsker. Slettes etter 6 måneder
_ga Google Analytics Brukes for å skille brukere fra hverandre. Slettes etter 2 år
_gid Google Analytics Brukes for å skille brukere fra hverandre. Slettes etter 24 timer
_gat Google Analytics Brukes for å styre forespørselsraten. Slettes etter 1 minutt
_gac_<property-id> Google Analytics Inneholder kampanjeinformasjon for brukeren. Er koblet til AdWords og måler om kampanjemål blir oppnådd. Slettes etter 90 dager
fr Facebook Brukes for å tilpasse annonsering besøkende ser på Facebook basert på adferden på nettsiden. Slettes etter økt
lidc LinkedIn / HubSpot Brukes for å sikre at LinkedIn-delingsknapper fungerer. Slettes etter 1 dag
lang LinkedIn / HubSpot Språkinstillinger for å sikre at LinkedIn-delingsknapper fungerer. Slettes etter 2 år
bcookie LinkedIn / HubSpot Brukes til nettleser-identifisering i forbindelse for å sikre at delingsknapper fungerer. Slettes etter 1 år
UserMatchHistory LinkedIn Cookie som brukes for å måle annonseresultater og samle innsikt om nettsidebesøkende. Slettes etter 6 måneder
BizoID LinkedIn Cookie som brukes for å måle annonseresultater og samle innsikt om nettsidebesøkende. Slettes etter 6 måneder