Historikk

Contesto ble etablert i 2001, som en dedikert løsningsleverandør innen fagområdet informasjonsforvaltning (Enterprise Content Management).

Vi har hatt en jevn vekst, både i antall ansatte og i omsetning. Contesto har en solid økonomi, og har levert positive tall i alle driftsår.