Partnere

OpenText
OpenText er en verdensledende leverandør innen Enterprise Content Management (ECM) løsninger. OpenText har mer enn to tiårs erfaring med millioner av brukere i 114 land som leverandør av ECM løsninger.
www.opentext.com
 
Microsoft
Microsofts visjon er å skape innovativ programvare som gir mennesker tilgang til tjenester, informasjon og kommunikasjon uavhengig av tid, sted og verktøy.
Contesto og OpenText samarbeider tett med Microsoft for på den måten sikre samhandling mellom produkt-porteføljene.
www.microsoft.no