Tjenester og løsninger

Contesto tilbyr tjenester og løsninger til bedrifter der medarbeiderne er avhengig av effektiv tilgang til informasjon for å styre og utvikle virksomheten.

Contesto som kompetansebedrift kobler informasjon med teknologi, prosesser og mennesker. Vi utfører analyser og behovskartlegging, som resulterer i anbefalt løsningsdesign med tiltaksplan.

Tiltaksplanen implementeres med fokus på prosessoptimalisering, brukeradopsjon og riktig bruk av teknologi, etterfulgt av proaktiv forvaltning av løsningen.

Gjennom vår ekspertise og langsiktige samarbeid med våre kunder, optimaliseres verdiskapningen.

Som rådgivere er vi opptatte av å anbefale de beste løsninger for hver enkelt kunde. Vi har god erfaring med OpenText sine markedsledende systemer og løsninger, som eDOCS og Content Suite. Vi er imidlertid pragmatiske til hvilken løsning vi anbefaler, og kan gjerne bistå kunder som har, eller ønsker å kjøpe, helt andre systemer og løsninger innen ECM (Enterprise Content Management), dokumenthåndtering, informasjonsstyring og så videre.

Våre tjenester

Digitaliseringsanalyse

Digitaliseringsanalyse

Kartlegging av prosesser, teknologi, brukere og informasjonsflyt

 

 

Implementering

Systemimplementering

Implementering, oppsett, opplæring av løsninger innen dokumenthåndtering, informasjonsforvaltning, som f.eks. eDOCS og Sharepoint.

Integrasjon og utvikling

Informasjonsforvaltning

Utarbeide, vedlikeholde og drifte strategi for informasjonsforvaltning (data governance)

 

Dokumentproduksjon . og automatisering

Dokumentproduksjon – og automatisering

Office-maler, add-ons, tjenester og verktøy innen dokumentproduksjon og automatisering

Migrering

Migrering

Migrering og overføring av data og informasjon fra ett system til et annet, fra server til sky, fra selskap til selskap osv.

Integrasjon og utvikling

Integrasjoner

Vi utvikler og skreddersyr integrasjoner mellom forretningssystemer (CRM, ERP, DM etc)

Løsninger

Dokumentbehandling

Systemer og løsninger for dokumenthåndtering og behandling

Samhandling

Vi kan bistå med samhandlingsløsninger som Microsoft Teams, Sharepoint mm.

eDOCS logo

OpenText eDOCS

eDOCS er et av verdens ledende dokumenthåndteringsløsninger (document management)

OpenText logo

OpenText Extended ECM – Content as a Service

Utvidelser til OpenText sin Content Services (Tidligere Content Suite)

OpenText logo

OpenText Extended ECM for Dynamics 365

Vi har utviklet en utvidelse til OT Content Service (tidl. Content Server / Suite) som gir knytter sammen CS med Dynamics 365.

Office 365 logo

Microsoft Office 365

Vi kan bistå med implementering, tilpasning, utvikling, opplæring av MS Office 365 produkter

Hva sier kundene?

Kundesitater

Den Norske Opera og BallettIngeborg Svenseid

Vi har et veldig bra samarbeid. Contesto gir oss rask respons og har ryddige og profesjonelle konsulenter. Jeg ser kun positivt på samarbeidet

ForskerforbundetBirgitte Olafsen, Juridisk rådgiver

Vi hadde utfordringer knyttet til lagring og gjenfinning av dokumenter, som følge av at dokumenter og informasjon ble lagret i papirform, på filserver, i privat e-post og på den enkeltes PC. Vi hadde heller ingen god løsning for innkommende og utgående post, og hadde behov for å få kontroll og oversikt

MulticonsultKari Merete Arfvedahl

Med Content Server har hele selskapet fått ett felles system for dokumenthåndtering

SKL ASMagne Hatlevik, divisjonsleder

Innføringen av eDOCS DM og tilhørende tilleggsmoduler førte til en helhetlig løsning som gir bedre struktur og gjenfinning, samt bedre sikkerhet selskapsmessig, og ikke minst i forhold til HR

Klar til å ta neste steg på veien til mer kontroll?

Kontakt oss og fortell hva som er dine utfordringer innen digitalisering, informasjonsstyring, data- og dokument-håndtering eller tilsvarende. Vi er klare til å hjelpe!