Tjenester og løsninger

Contesto tilbyr tjenester og løsninger til bedrifter der medarbeiderne er avhengig av effektiv tilgang til informasjon for å styre og utvikle virksomheten.

Contesto som kompetansebedrift kobler informasjon med teknologi, prosesser og mennesker. Vi utfører analyser og behovskartlegging, som resulterer i anbefalt løsningsdesign med tiltaksplan.

Tiltaksplanen implementeres med fokus på prosessoptimalisering, brukeradopsjon og riktig bruk av teknologi, etterfulgt av proaktiv forvaltning av løsningen.

Gjennom vår ekspertise og langsiktige samarbeid med våre kunder, optimaliseres verdiskapningen.

Som rådgivere er vi opptatte av å anbefale de beste løsninger for hver enkelt kunde. Vi har god erfaring med OpenText sine markedsledende systemer og løsninger, som eDOCS og Content Suite. Vi er imidlertid pragmatiske til hvilken løsning vi anbefaler, og kan gjerne bistå kunder som har, eller ønsker å kjøpe, helt andre systemer og løsninger innen ECM (Enterprise Content Management), dokumenthåndtering, informasjonsstyring og så videre.

Hva sier kundene?

Kundesitater

Den Norske Opera og BallettIngeborg Svenseid

Vi har et veldig bra samarbeid. Contesto gir oss rask respons og har ryddige og profesjonelle konsulenter. Jeg ser kun positivt på samarbeidet

ForskerforbundetBirgitte Olafsen, Juridisk rådgiver

Vi hadde utfordringer knyttet til lagring og gjenfinning av dokumenter, som følge av at dokumenter og informasjon ble lagret i papirform, på filserver, i privat e-post og på den enkeltes PC. Vi hadde heller ingen god løsning for innkommende og utgående post, og hadde behov for å få kontroll og oversikt

MulticonsultKari Merete Arfvedahl

Med Content Server har hele selskapet fått ett felles system for dokumenthåndtering

SKL ASMagne Hatlevik, divisjonsleder

Innføringen av eDOCS DM og tilhørende tilleggsmoduler førte til en helhetlig løsning som gir bedre struktur og gjenfinning, samt bedre sikkerhet selskapsmessig, og ikke minst i forhold til HR

Klar til å ta neste steg på veien til mer kontroll?

Kontakt oss og fortell hva som er dine utfordringer innen digitalisering, informasjonsstyring, data- og dokument-håndtering eller tilsvarende. Vi er klare til å hjelpe!