Digitaliseringsanalyser

Contesto strukturerer kaoset av digitale verktøy og informasjon, og knytter dette opp mot mennesker og prosesser.

Begrepene digitalisering og digital transformasjon har inntatt norske møterom, media, forskning og dagligtalen. Digitalisering er i dag det mest utbredte svaret på modernisering av drift for å møte stadig større krav fra marked, forbrukere og interessenter. Ingen bransje eller noe marked er forskånet fra disse endringene. Det er et spørsmål om tid. Norske organisasjoner og virksomheter legger i økende grad om sin strategi og handlingsplaner for å møte digitaliseringskrav.

Våre kunder bruker oss som rådgivere og motivatorer i sin digitale transformasjon. Gjennom analyse av eksisterende, eller innføring av ny, digital teknologi som effektiviserer prosesser og endrer hverdagslivet.

“Contesto har hjulpet oss med å få til en digital transformasjon via en digital reise for våre kunder hvor de kan gi elektronisk bud, signere kontrakter via BankID og få tilgang til kontrakter, dokumenter og tilvalg via Min Side. Vi har også innført et metadatalag som knytter våre interne applikasjoner sammen og utveksler og optimaliserer data, samt et felles dokumenthåndteringssystem. Vi er veldig fornøyd med det Contesto har levert, og har ingen problemer med å anbefale dem til andre”

Mats Tveit - Økonomi- og administrasjonsdirektør, Selvaag Bolig ASA

"Contesto har bidratt godt i vårt arbeid med å tenke strategisk, avklare bruk av digitale verktøy, utvikling av retningslinjer og opplæringsmateriell som understøtter en god og effektiv arbeidshverdag. Vi er veldig fornøyd med bidragene fra Contesto og kan anbefale de for alle som har ambisjoner knyttet til arbeidet med digitale arbeidsformer og sikring av informasjonsverdier."

Pål Kristen Rønnevik, leder Forretningsutvikling og fornying i Norges Idrettsforbund

Hva går en digitaliseringsanalyse fra Contesto ut på?

En digitaliseringsanalyse er en kartlegging av en bedrifts utnyttelse av digitale muligheter. En slik analyse har flere viktige stadier der vi bruker god tid på planlegging og kartlegging før vi starter med endringer og implementering av tiltak.

Vi starter alltid analysene med en god diskusjon rundt mål og delmål, før vi kommer inn på viktigheten av endringsledelse, hvordan gevinstene skal realiseres, og hvordan vi skal få til en suksessfull brukeradopsjon.

Vi analyser også bedrifters digitale verktøykasse for å beslutte hvilke verktøy som skal leve videre og optimalere bruken av disse.

Figur av prosessen med digitaliseringsanalyse

Hvor langt er din bedrift kommet i digitaliseringen?

Book en gratis konsultasjon nå!

Hva fokuserer vi på i digitaliseringsanalyser?

Kort fortalt handler digitalisering om at teknologi skal understøtte arbeidsprosesser og sørge for at informasjon som produseres og benyttes i prosessene lagres og gjenfinnes effektivt.

Mennesker

Det viktigste aspektet er å sørge for digital kompetanse hos den enkelte for å lykkes med digitaliseringen og et digitalt kompetanseløft.

For å oppnå suksess bør man kartlegge hvilken type informasjon som brukerne og avdelingene produserer og konsumerer, hvilke utfordringer de har i dag og hvilke krav og ønsker som etterspørres.

Gjennom å bli bedre kjent med ansatte og brukerne kunden utøver støttefunksjoner overfor, kan det fattes mer informerte avgjørelser, og levere prosesser, rutiner og løsninger med høyere kvalitet for organisasjonen.

Teknologi

De fleste arbeidsplasser mangler ikke teknologiske verktøy og løsninger, men sammensetningen og samspillet mellom verktøyene er ofte ikke tilfredsstillende.

Resultatet er en opplevelse av et kaotisk mylder av systemer og verktøy som ikke henger sammen. Teknologien skal understøtte arbeidsprosesser og gi brukeren verktøy for effektiv for gjennomføring av arbeidsoppgaver med god kvalitet

Prosesser

Det å se på hvordan en arbeidsprosess er satt sammen fra A til Å viser oss hvordan sammensetningen av teknologi, mennesker og informasjon fungerer sammen i praksis.

Prosesser egner seg derfor godt til å avdekke eventuelle mangler i verktøy, samhandling mellom systemer og mennesker, og relasjoner mellom digitale verktøy og hvordan disse spiller sammen i prosessene. Det vil også vise hvor man mangler opplæring og felles rutiner for gjennomføring av prosessene. Dette resulterer i gode skisser som benyttes for å få oversikt over hvor man har størst gevinst ved en digital utvikling.

Informasjon

Ved å kartlegge informasjonen som produseres, kan man si noe om hvordan den skal behandles. Det skal defineres hvilken type informasjon som produseres og konsumeres, hvordan og hvor den skal lagres, arkiveres, gjenbrukes og gjenfinnes, og hvilken tilgangskontroll som skal settes.

Dette kan være ulik informasjon som dokumenter, e-post, bilder, papir, telefonbeskjeder, informasjon fra web-skjema osv.

Har du lyst på en gratis konsultasjon rundt ditt digitaliseringsbehov?

Fyll ut skjemaet, så kontakter vi deg.