Dokumentproduksjon og automatisering

Dokumentproduksjon og automatisering

De fleste virksomheter er avhengig av å opprette og produsere dokumenter og informasjon. Det kan være kontrakter, avtaler, juridiske dokumenter, teknisk dokumentasjon eller andre kritiske dokumenter.
Med stort volum, eller komplekst innhold med mange variabler, kan feilkildene bli mange og ikke minst alvorlige. Gjenbruk, og klipp og lim fra gamle dokumenter, kan føre til at feil navn, beløper og datoer blir distribuert internt. Dette kan skape store problemer for bedriften.

ta kontakt for en gratis konsultasjon
Eller last ned vår e-Bok: 7 Typiske feil i dokumentproduksjon
Et system for dokumentproduksjon reduserer risikoen for feil, og muliggjør en effektivisering,  av disse prosessene.
Contesto leverer tjenester og løsninger knyttet til effektivisering og automatisering av dokumentproduksjon.
Fordeler med et verktøy for dokumentautomatisering:
  1. Redusert risiko – man reduserer risikoen for kostbare feil
  2. Forbedret kvalitet – enklere å overholde interne og eksterne regler og retningslinjer
  3. Effektivitet – sparer tid og penger på dokumentproduksjonen

Hva kan vi hjelpe med?

Innen dokumentproduksjon og automatisering har vi flere verktøy og løsninger vi kan implementere. Før vi leverer en løsning gjør vi en analyse og avklaring med kunden i forhold til volum, kompleksitet, type dokumenter. Dermed kan vi gi råd og forslag til verktøy. Deretter implementerer vi løsning, utvikler og tilpasser slik at løsningen passer til den enkelte kunde.

 

Her er noen av verktøyene og løsningene vi leverer:

Microsoft Office-maler

Microsoft Office er verdens mest benyttede verktøy innen forretningsapplikasjoner, og et kraftig verktøy for dokumentproduksjon, med en rekke avanserte og nyttige funksjoner. Mange bedrifter har imidlertid begrenset kompetanse på mange av disse funksjonene. Ett av disse er maler.

Med Maler i Office kan du bl.a. automatisere store arbeidsprosesser, begrense feil og sikre rett design og profil på dokumentene som produseres.

Contesto Document App (CDA)

CDA er en enkel app som gjør deg i stand til å flette informasjon fra eksterne kilder uten bruk av makroer. CDA benytter et nytt Office Javascript API rammeverk som gjør at løsningen vil fungere i skybasert miljø.

CDA passer i situasjoner med noe enklere prosesser og dokumenter.  I en mer kompleks situasjon med mange variabler eller store volum benytter vi HotDOCS.

HotDocs Dokumentautomatisering

HotDocs er et kraftig og fleksibelt verktøy for effektivisering og automatisering av dokumentproduksjonen. Med automatisk dokumentgenerering får du raskere prosesser, reduserer mulige feilkilder, og sikrer kvalitet på f.eks. kontrakter, avtaler og andre viktige dokumenter.

Det er hovedsakelig to drivere som gjør at bedrifter velger å implementere en løsning som HotDocs:

Kompleksitet

Med kompliserte dokumenter mener vi dokumenter med mange variabler som skal endres fra dokument til dokument.

Volum

Stort volum dokumenter som skal produseres og håndteres, gjerne med repeterende oppgaver, krever gode prosesser, og aller helst automatiserte prosesser. Dette er en av nøkkelfunksjonene i HotDocs. Under kan du laste ned produktarket til HotDocs.

Last ned HotDocs produktark

Har du lyst på en gratis konsultasjon rundt din dokumentproduksjon og automatisering?

Fyll ut skjemaet, så kontakter vi deg.