OpenText eDOCS InfoCenter

Lei av å lete etter dokumenter i ulike systemer eller folder-strukturer? Opplever du å være usikker på om versjonen du fant er den siste? – eller på hvem som har tilgang til informasjon som burde vært skjermet? Med eDOCS trenger du ikke å bekymre deg over dette!

eDOCS er et fullverdig elektronisk arkiv og dokumenthåndteringssystem som håndterer lagring og gjenfinning av all informasjon som finnes i bedriften. Man kan lagre alle typer dokumenter i løsningen, som for eksempel Office-dokumenter , e-post, faks, bilder og tekniske tegninger (CAD). Fysiske dokumenter kan skannes og lagres i systemet, samt OCR-leses for søk og gjenbruk.

eDOCS InfoCenter er en informasjonsportal som gir den ansatte tilpasset grensesnitt med den informasjonen den enkelte trenger. Løsningen er integrert med bl.a. M365, slik at man kan jobbe i Teams og SharePoint, og samtidig ha eDOCS som et arkiv/bibliotek i "bunnen".

Fleksibel, rask og enkel implementering!

eDOCS kan skreddersys for den enkelte bedrift, slik at informasjon lagres ved hjelp av metadata som det er naturlig å registrere (f. eks tittel, eier, prosjekt, kunde, osv.) Løsningen har et åpent API som gjør det enkelt å integrere med andre interne applikasjoner.

All funksjonalitet i eDOCS er tett integrert med Windows-miljøet, og tilbyr et kjent brukergrensesnitt hvor læringskurven reduseres til et minimum.

Løsningen er tilgjengelig via:
 • MS Office/office365 – løsningen tilbyr egne menyvalg i bl.a. MS Word, MS Excel, MS PowerPoint
 • MS Outlook – løsningen er en del av trestrukturen i MS Outlook
 • Windows Explorer – løsningen er en del av trestrukturen i Windows Explorer
 • eDOCS InfoCenter – løsningen tilbyr en egen web-klient

E-post håndtering

eDOCS har avansert e-post håndtering som gjør det enkelt å lagre all innkommende og utgående e-post.

Dette inkluderer blant annet:
 • Lagring av e-post direkte ved utsendelse
 • Dra-og-slipp e-poster til dynamiske mapper i eDOCS
 • Forenklet lagring av e-post med forslag til metadata basert på historikk
 • Merking av e-poster som er lagret i systemet. Dette gjelder også ved e-post mottatt av flere mottakere
 • Dra-og-slipp funksjonalitet til egne mapper i MS Outlook som deretter automatisk lagres i eDOCS til gitte tidsintervaller
OpenText Infocenter på ulike enheter

Nøkkelfunksjonalitet:

Versjonskontroll

Mulighet til å opprette inntil 99 versjoner og inntil 26 sub-versjoner av hver versjon.

Sikkerhetsfunksjon

Tilgangskontroll på dokumenter kan settes på grupper, roller, bruker, og helt ned på dokumentnivå. I tillegg kan man sette sikkerhet på spesifiserte metadata.

Sjekk inn/sjekk ut

Mulighet for å kopiere dokumenter for editering utenfor nettverket eller for å ta med dokumenter i møter eller på reiser.

Dokumenthistorikk

Alle dokumenter får automatisk en logg der alt som skjer med dokumentet blir registrert. (”Audit Trail”).

Hurtigsøk

Viser en liste over de siste 30 dokumentene brukeren har arbeidet med som standard. Kan i tillegg lagre faste søk basert på søk brukeren gjør.

Profilsøk

Søk etter dokumenter basert på informasjon i de forskjellige feltene i dokumentprofilen.

Innholdssøk

Søk basert på fritekst i både dokumenter og metadata ved bruk av spesifikke ord, fraser eller ord med en gitt sammenheng

Virtuelle prosjektmapper

Samle relaterte dokumenter i elektroniske mapper

Maler

Mulighet for å lagre skjema/maler i integrerte applikasjoner

Applikasjonsintegrasjon

Standard integrasjon mot de fleste Windows-programmer

Finn ut mer om eDOCS:

Her finner du filmer med mer informasjon om eDOCS og funksjonalitet.

OpenText InfocCenter – intro

Se fleksiblitet og brukergrensesnitt i nye eDOCS 16.7

Ulike roller og kontekster gir ulike brukerbehov

Se opptak fra webinar om eDOCS 16.7.

Har du lyst på en gratis konsultasjon?

Fyll ut skjemaet, så kontakter vi deg.

Ser du etter en Enterprise Content Management-løsning for større bedrifter?

Klikk her for å lese om OpenText Content Suite

Tilleggsmoduler og applikasjoner

WebConnect

WebConnect er vårt egenutviklede grensesnitt for enkel og rask tilgang til dokumenter via web. Visjonen vår er å gjøre interne dokumenter like søkbare og tilgjengelige som et google-søk.

Skjermbilde av WebConnect

Nøkkelfunksjoner

 • Tilgang via webleser
 • Sende dokumentlinker på e-post
 • Integrert med TaskAutomation
 • Integrert med InfoCenter
 • To-faktor autentisering
 • Last opp nye dokumenter
 • Pre-definerte søk
 • Skalert for mobil og nettbrett

Se video om WebConnect (Webinar):

TaskAutomation

TaskAutomation er en tilleggsmodul til eDOCS (kan også integreres mot andre system) som lar deg automatisere dokumentbehandlingen.

Skjermbilde av Task Automation

Nøkkelfunksjoner

 • Brukervennlig grensesnitt
 • eDOCS integrasjon
 • Webbasert
 • Send dokumenter på arbeidsflyt
 • Oppdatere eksisterende dokumentasjon
 • E-post varsling
Contesto Signing logo

Digital Signing lar deg sende dokumenter til signering direkte fra eDOCS. Du har full kontroll på historikk, versjoner og hvem som har signert.

Nøkkelfunksjoner

 • Signering med BankID
 • E-postvarsling
 • Signer på mobil, pad eller desktop
 • Send til flere signanter samtidig