Informasjonsforvaltning

Informasjon, det vil si alt en bedrift besitter av dokumenter og filer, er en av virksomhetens aller viktigste ressurser. I vår digitale tidsalder er informasjon spådd å være en av markedets mest verdifulle «valutaer». Dermed er forvaltning av denne ressursen minst like viktig som forvaltning av annen kapital i selskapet, enten det er snakk om humankapital eller finansiell kapital.

Contesto har lang erfaring med å gi råd og hjelp til bedrifter innen informasjonsforvaltning. Vår forretningsmodell bygger på et langsiktig samarbeid med våre kunder, for å sikre en planmessig og god utvikling og forvaltning av informasjon og data.

Kontakt oss om informasjonsforvaltning

Strategi for informasjonsforvaltning

I takt med en økende informasjonsproduksjon øker også behovet for å ha en helhetlig styring av virksomhetens elektroniske informasjonsmengde. Vi kan bidra med å utarbeide en overordnet strategi for informasjonsforvaltning:
 • Bevare HISTORIKK – Datagrunnlag og «compliance»
 • Ivareta krav til EFFEKTIVITET –  Lønnsomhet og kvalitet
 • Møte fremtidens MULIGHETER  Økt konkurransekraft
 • Forenkle forvaltningen av ustrukturert informasjon – unngå løsninger som gjør hverdagen komplisert og irriterende for ledere, ansatte, samarbeidspartnere og kunder
 • Få orden, unngå kaos – og unngå at virksomheten og dens ansatte drukner i informasjonsflommen
 • Mer deling – legge til rette for økt informasjons- og kunnskapsdeling internt og med eksterne parter
 • Mer gjenbruk – legge til rette for økt gjenbruk av akkumulert kunnskap og viten: utnytte mer effektivt hva virksomheten allerede vet og slik skape konkurransefortrinn
 • Redusere usikkerhet – bidra til større trygghet i beslutningssammenhenger ved at kjent, intern og ekstern informasjon, kunnskap og viten er enkelt tilgjengelig og kan inngå i beslutningsgrunnlag
 • Bedre informasjonsflyt slik at riktig informasjon er tilgjengelig til riktig person til riktig tid – og at data og informasjon er kvalitetssikret og til å stole på
 • Støtte virksomhetsstyringen (Governance) og sikre at krav fra eksternt og internt lov- og regelverk oppfylles (Compliance)
Kreativt møte med post-it-lapper

Information Management as a Service

Vi tilbyr en langsiktig og forutsigbar forvaltning av data og informasjon hos vår kunder, som overlever organisatoriske endringer, og som skaper en kontinuitet og forutsigbarhet. Ved å inngå en samarbeidsavtale med Contesto kjøper du ikke bare en løsning eller et system, men du kjøper en langsiktig forvaltning av en av din bedrifts mest verdifulle ressurser.

Contesto Portfolio Logo

Contesto Portfolio er vårt nye kundeprogram, som kombinerer en abonnementsbasert modell av eDOCS programmer og applikasjoner, samt en dedikert kundekontakt, faste oppgraderinger og møtepunkter. Sammen lager vi en tydelig roadmap med mål og aktiviteter.

SharepointConnector by Contesto
UserSync by Contesto
WebTool by Contesto
TimeSheet by Contesto
WebConnect by Contesto
SecureAsset by Contesto
Resport by Contesto
Noen fordeler med Contesto Portfolio:
 • Alltid siste versjon av programvaren (opptil to årlige oppgraderinger)
 • Forutsigbare kostnader
 • Dedikert kundekontakt
 • Årshjul med faste aktiviteter
Kontakt oss om Contesto Portfolio
Hva sier kundene?

Kundesitater

Den Norske Opera og BallettIngeborg Svenseid

Vi har et veldig bra samarbeid. Contesto gir oss rask respons og har ryddige og profesjonelle konsulenter. Jeg ser kun positivt på samarbeidet

ForskerforbundetBirgitte Olafsen, Juridisk rådgiver

Vi hadde utfordringer knyttet til lagring og gjenfinning av dokumenter, som følge av at dokumenter og informasjon ble lagret i papirform, på filserver, i privat e-post og på den enkeltes PC. Vi hadde heller ingen god løsning for innkommende og utgående post, og hadde behov for å få kontroll og oversikt

MulticonsultKari Merete Arfvedahl

Med Content Server har hele selskapet fått ett felles system for dokumenthåndtering

SKL ASMagne Hatlevik, divisjonsleder

Innføringen av eDOCS DM og tilhørende tilleggsmoduler førte til en helhetlig løsning som gir bedre struktur og gjenfinning, samt bedre sikkerhet selskapsmessig, og ikke minst i forhold til HR

Kontakt oss for en prat om dine behov innen informasjonsforvaltning

Fyll ut skjemaet, så kontakter vi deg.