Vi hjelper bedrifter å utnytte Microsoft 365 bedre

Microsoft 365 er Microsoft sin skyløsning for tilgang til noen av markedets mest benyttede  forretningsverktøy.

 

I ett abonnement har du (avhengig av hvilken pakke du velger) tilgang til alle de kjente Office-programmene (Word, Excel, Outlook og Powerpoint) både som online og desktopversjoner. I tillegg finnes det en mengde nyttige applikasjoner for effektivitet og produktivitet i hverdagen.

Bruken av M365 har økt kraftig de siste årene, takket være hvor enkelt det er å ta i bruk nye applikasjoner og funksjoner, enkel deling og samhandling og ikke minst økt bruk av hjemmekontor. Vi ser imidlertid at flere bedrifter raskt opplever utfordringer med bruk av M365. – Geir Knudsen, CTO i Contesto.

For å utnytte mulighetene i M365 optimalt, så kreves det en god struktur, strategi og plan.

Her kan vi i Contesto hjelpe!

Last ned vår mal: "Retningslinjer for bruk av M365" Last ned

Mange bedrifter som har tatt i bruk, eller skal ta i bruk, M365, opplever en del usikkerhet, og har spørsmål som:

 

Hvordan strukturere informasjonen best mulig?
Hvilke applikasjon skal du bruke når?
Hvordan er sammenhengen mellom SharePoint og Teams?
Hvor skal du lagre informasjon og dokumentasjon, og hva slags tilganger bør du sette?
Hvordan håndterer vi duplikater og store datamengder?
Hva med datasikkerhet i SharePoint?

Disse, og mange andre spørsmål, er noe vi diskuterer med kundene og lager en god plan for.

Bør du ha fokus på teknisk oppsett eller på informasjon som skal håndteres? Må du velge?

 

Mange leverandører av M365 er spesialister på teknisk implementasjon, på lisenssalg- og oppfølging, på servere og skyer. Andre har sin ekspertise innen forretningsprosesser, strategi og arkitektur.

I Contesto har vi over 20 år bygget kompetanse innen begge områdene. Dermed kan vi, som et av få norske konsulentselskap, tilby en kombinasjon av tjenester innen teknisk oppsett, kombinert med rådgivning og fokus på håndtering av innholdet og informasjonen som skal produseres og forvaltes.

 

En god teknisk struktur er bare starten – det må fylles med innhold, og innholdet må følge logiske og fornuftige regler.

Contesto har 20 års erfaring med å hjelpe bedrifter med disse og mange relaterte utfordringer. Vi bistår med å implementere, strukturere og optimalisere Microsoft 365, både med tanke på teknisk struktur, informasjonsstruktur og kompetanseheving.

Se hvordan vår add-on "Manusmal" til Word sparer advokater for masse arbeid Les mer og se demo-video her

Hva kan vi hjelpe med?

Enten du skal i gang med M365 for første gang, eller du har brukt det en stund og trenger en revitalisering, så kan vi hjelpe deg. Vi vet hva du bør gjøre først og sist, og har både gode råd, samt bistand til teknisk og strategisk implementering.

 

Våre M365-oppdrag inneholder oftest disse stegene:

Analysere

Her går vi gjennom dagens situasjon i en eller flere workshoper, både strategiske og tekniske.  Vi gjennomfører kartlegging av teknologi, prosesser, informasjonen som skal håndteres og ansattes digitale kompetanse.

 

Eksempler på aktiviteter og fokus i denne fasen er:

 • Tilganger
 • Søkbarhet
 • Merking
 • Taksanomi
 • Metadata
 • Navigasjon

Implementere

Først etter grundig analyse og kartlegging hjelper vi med implementeringen. Enten det er teknisk eller strategiske tiltak som skal implementeres, (ofte begge deler) så bistår vi med både rådgivere og teknikere, ut fra den enkelte situasjon og behov.

 

Eksempler på aktiviter og fokus i denne fasen:

 • Planlegging og gjennomføring av utrulling og installasjon
 • Implementere retningslinjer og informasjonsstrategi
 • Opplæring og kursing av administratorer, super-brukere og øvrige
 • Eventuelle integrasjoner og tilleggs-verktøy

Forvalte

Et stort og omfattende system som M365 trenger en plan for forvaltning. Vi bistår med teknisk vedlikehold, oppdateringer av rutiner og retningslinjer, sikkerhet, nye løsninger og applikasjoner.

 

Eksempler på fokus og aktiviteter i denne fasen:

 • Teknisk vedlikehold
 • Kompetanse
 • Retningslinjer og rutiner
 • Informasjonsstrategi og planer
 • Nye versjoner og produkter
 • Sikkerhet

Hvordan benytte våre M365 – tjenester?

Vi tilbyr en fast abonnementsbasert tjeneste, Contesto M365 Portfolio og enkeltaktiviteter / prosjekt dersom du ønsker å heller jobbe med oss på den måten. Les mer under.

 

M365 Portfolio

Abonnér på kontinuerlig forbedring av din M365

Ønsker du en forutsigbar M365-hverdag? M365 er en løsning som «lever» og vokser. Det krever stadig overvåking av nye funksjoner, oppdatering av rutiner og planer, nye analyser av bruk og kompetanse. Kort sagt – alle fasene over bør gjentas med jevne mellomrom.

Med Contesto M365 Portfolio kan du abonnere på en fast «pakke» med alle fasene. Da har du en forutsigbar hverdag.

Et Contesto M365 Portfolio abonnement kan inneholde:

 • Fast kundekontakt
 • Faste forvaltningsoppgaver og møtepunkter
 • Roadmap med mål og aktiviteter
 • God og sikker forvaltning av M365

Aktiviteter / workshops du kan bestille fra Contesto

 • Statusanalyse – helt overordnet blikk på dagens M365-situasjon
 • Strategiworkshop
 • Arkitekturworkshop
 • Opplæring
 • Sikkerhet – og tilgangsstyring
 • Applikasjonsoversikt
 • Gjennomgang og oppbygging av informasjonsflyt
 • «Compliance» og retningslinjer

Kontakt oss om ditt Microsoft 365 behov

Fyll ut skjemaet, så kontakter vi deg.