Microsoft office

Microsoft 365

Microsoft 365 består av alle de kjente programmene og verktøyene fra Office-pakken (Outlook, OneDrive, Word, Excel, PowerPoint, OneNote, SharePoint, Microsoft Teams, Yammer og mer), alt i en skybasert løsning. Med M365 er du alltid oppdatert til siste versjon, og slipper å tenke på lokal installasjon av programvaren. Med apper til mobile enheter har du arbeidet ditt tilgjengelig til enhver tid.

Vi hjelper deg med å planlegge og innføre M365 i din bedrift. Gjennom en innledende workshop avdekker vi dagens situasjon, behov og eventuelle utfordringer. Basert på resultatene fra denne workshopen vil vi komme med anbefaling om hvilke deler av M365 dere bør bruke, og hvordan.

Overordnet informasjonsarkitektur

Vi anbefaler å gjennomføre en egen aktivitet med formål å sikre en god informasjonsarkitektur.

Det er viktig at det bygges en god grunnmur for å understøtte virksomheten på best mulig måte.

Viktige momenter å ta hensyn til i en slik arkitektur er blant annet tilganger, søkbarhet/merking, navnestandarder, taksonomi, navigasjon mm.

Det er og god praksis er å bygge en struktur som ikke i stor grad følger organisasjonen i forhold til hierarki, men som er mest mulig flat og rollestyrt slik at endringer i organisasjon ikke krever vesentlige strukturelle endringer i løsningen.

Nærbilde av hendene til to personer som signerer en avtale

Brukeradopsjon

For at man skal ha en høy grad av brukeradopsjon må man sørge for at brukerne har tilstrekkelig kompetanse, gode retningslinjer og rutiner, samt at kulturen i organisasjonen aksepterer tiltenkt bruk. For å oppnå dette er det viktig at valg som tas av ledelsen forankres nedover til den enkelte bruker.

Brukeradopsjon er derfor spesielt relevant når man skal lede en organisasjon gjennom endringer. God endringsledelse er nødvendig for å sikre at brukerne endrer vaner og optimaliserer ny løsning både på kort og lang sikt.

Viktige momenter å ta hensyn til i en slik arkitektur er blant annet tilganger, søkbarhet/merking, navnestandarder, taksonomi, navigasjon mm.

Det er og god praksis er å bygge en struktur som ikke i stor grad følger organisasjonen i forhold til hierarki, men som er mest mulig flat og rollestyrt slik at endringer i organisasjon ikke krever vesentlige strukturelle endringer i løsningen.

Brukeradopsjon krever en god plan, og bør inneholde tiltak som omfatter blant annet:
 • Målsetninger med brukeradopsjonen
 • Interne støttespillere (superbrukere)
 • Kommunikasjonsplan
 • Opplæringsplan
 • Forankringstiltak

Forvaltning

Selv om løsningen er skybasert, og en ikke trenger å tenke så mye på backup, oppgraderinger og tilgjengelighet, er det viktig at man har en plan og ansvarlige ressurser for forvaltning av løsningen.

Det vil sannsynligvis komme flere tjenester og løsninger som knyttes opp mot de verktøyene som leveres i Office 365. Det vil være viktig å være oppdatert på disse integrasjonene, og sørge for at produkt-/tjenesteeiere blir informert dersom det skjer endringer i Office365 som kan medføre nedetid/krav til endringer i integrasjonen.

Les mer om Microsoft Office 365 på Microsoft sine egne sider.

Vi kan bistå med å utarbeide plan for forvaltning, og kan også ta ansvar for hele eller deler av forvaltningen. Noen relevante oppgaver kan være:
 • Følge med på Roadmap for å se hva som kommer i nye versjoner, og vurdere konsekvensene av dette
 • Sikre korrekt bruk/forvaltning av Office 365 i henhold til organisasjonens føringer og strategi
 • Sørge for at Office 365 brukes på en sikker måte (informasjonssikkerhet)
 • Opptre som arkitekt og rådgiver ved behov som dukker opp i organisasjonen
 • Delta i prosesser omkring IT-strategi
 • Økonomiske beslutninger for tjenesten og kost/nyttevurderinger opp mot konkurrerende funksjonalitet
 • Kontinuerlig opplæring og bevisstgjøring av brukerne

Kontakt oss for en prat om Office 365?

Fyll ut skjemaet, så kontakter vi deg.