two people discussing their information sharing

OpenText Content Suite ™

Som eneste norske partner til OpenText kan vi implementere, videreutvikle, integrere og supportere (på norsk), Content Suite.

Content Suite er et markedsledende Content Services Platform (også kalt Enterprise Management System). Det er en moderne, brukervennlig og fremtidsrettet løsning med en tydelig «roadmap». Løsningen er tilnærmet en hyllevare, noe som vil si at den vil være kostnadseffektiv. Systemene og/eller modulene som skal inngå i ny løsning vil være standardiserte, men likevel fleksible med bl.a. muligheter for parametersettinger og tilpasninger i forhold til prosesser, nye og eksisterende integrasjoner med andre systemer.

Løsningen Content Suite er utviklet av OpenText Corp. OpenText er ledende innen informasjonshåndtering verden over, og Content Suite benyttes av mange av verdens ledende selskaper. Over 100.000 selskaper verden over har valgt løsninger fra OpenText.
Content Suite gjør at ansatte vil jobbe mer effektiv med lett tilgjengelig digital dokumentasjon som oppleves som komplett og oppdatert.

Noen av funksjonalitetene er:

 • Versjonering
 • Metadata
 • Søk
 • Arbeidsflyt
 • Dokument nummerering
 • REST API
 • Content Web Services
 • Rapportering
 • Sak og arkiv (RM)
 • Sterk tilgangskontroll
 • Integrasjoner med MS Office 365, Adobe etc.

Content Suite er designet som en standardisert basisløsning som konfigureres etter bransje, avdelingsbehov, rolle og oppgaver.

Løsningen fungerer sømløst på tvers av avdelinger, saker, roller osv. Et dynamisk og situasjonsbestemt grensesnitt gjør at ulik informasjonen kan tilpasses bedriftens sine behov, og gjøres tilgjengelig der det er mest fornuftig for saken, prosessen og oppgaven.

Content Suite kan omfatte alle typer informasjonsobjekter i en virksomhet, og integreres med ulike prosesser og fagsystemer.

OpenText Content server

Figur 2 - Eksempel på rollebasert arbeidsflate

Brukergrensesnitt

Standard arbeidsflate (Smart View) i løsningen er et rollebasert brukergrensesnitt som er enkelt og oversiktlig. Her kan man styre og tilgjengeliggjøre de elementer man ønsker at en standard bruker skal ha tilgang til. Brukere kan ha ulikt oppsett og grensesnitt, avhengig av for eksempel rolle.

Som vist på bildet kan deler av arbeidsflaten være personlig, mens andre deler kan være felles informasjon basert på konfigurasjon og tilganger.

Smart View grensesnittet kan også fås på norsk.

Har du lyst på en gratis konsultasjon her?

Fyll ut skjemaet, så kontakter vi deg.