Extended ECM illustrasjon - figur

OpenText Extended ECM - Content as a service

Effektivisering og digitalisering er viktige elementer for å oppnå og opprettholde kontroll med informasjonen i en organisasjon. Informasjon er en av de viktigste ressursene i en moderne bedrift. En god strategi for strukturering, tilgjengeliggjøring og gjenbruk av informasjon er sentralt for å være konkurransedyktig i dagens marked.

Fra ECM til Content Services

Begrepet Content Services er en utvidelse av det mer kjente begrepet Enterprise Content Management (ECM), og representerer en ny måte å tenke informasjonsstyring på. Det var Gartner som først tok til orde for å bytte ut ECM-begrepet med uttrykket Content Services.

Content services, Extended ECM og Content as a service

Verdens største ECM-leverandør, OpenText, har tatt denne utviklingen på alvor, og laget en egen modell som bygger på tanken om en slik utvidet innholdsstyring i virksomheten, nemlig Extended ECM. Extended ECM består i hovedsakelig av et integrasjonslag som binder sammen ECM-løsningen med øvrige forretningsapplikasjoner.

Sluttbrukere kan på denne måten få tilgang til relevant informasjon og dokumentasjon direkte i sine fagapplikasjoner. Dermed blir de ansatte presentert for riktig informasjon til riktig tid, noe som stadig blir viktigere ettersom informasjonsmengden i bedriftene øker betydelig.

Contesto leverer, skreddersyr og videreutvikler Extended ECM fra OpenText, og har solid kompetanse på å bygge en komplett content service løsning. Vi tilbyr også verdifull rådgivning konsulenttjenester knyttet til innhold og dokumenthåndtering – vi kaller det Content-as-a-service.

Noen fordeler med Content as a Service

Dokumenter og informasjon tilgjengelig fra sluttbrukers hovedapplikasjoner, enten det er ERP-system, CRM-verktøy, Office-applikasjoner etc.

 • Kortere opplæringstid, siden man slipper å lære et helt nytt system, men lærer å aksessere informasjon via plugins / integrasjoner i eksisterende applikasjoner
 • Én kilde til sann informasjon – alt lagres i en felles dokumentløsning
 • Ferdige integrasjoner mot SAP, Oracle, Office 365, Dynamics m.fl.
 • Kan tilpasses og integreres til dine applikasjoner

Contesto har mange års erfaring med ECM, og nå med Content Services. Vi har utviklet egne integrasjoner og skreddersyr løsningen til hver enkelt kunde.

Under kan du lese mer om en av løsningene vi kan levere, Content Suite fra OpenText. Les også om vår egen Extended ECM for Dynamics 365 her, eller om dokumenthåndtering for mindre og mellomstore virksomheter: eDOCS.

OpenText Content Suite ™

Som eneste norske partner til OpenText kan vi implementere, videreutvikle, integrere og supportere (på norsk), Content Suite.

Content Suite er et markedsledende Content Services Platform (også kalt Enterprise Management System). Det er en moderne, brukervennlig og fremtidsrettet løsning med en tydelig «roadmap». Løsningen er tilnærmet en hyllevare, noe som vil si at den vil være kostnadseffektiv. Systemene og/eller modulene som skal inngå i ny løsning vil være standardiserte, men likevel fleksible med bl.a. muligheter for parametersettinger og tilpasninger i forhold til prosesser, nye og eksisterende integrasjoner med andre systemer.

Løsningen Content Suite er utviklet av OpenText Corp. OpenText er ledende innen informasjonshåndtering verden over, og Content Suite benyttes av mange av verdens ledende selskaper. Over 100.000 selskaper verden over har valgt løsninger fra OpenText.
Content Suite gjør at ansatte vil jobbe mer effektiv med lett tilgjengelig digital dokumentasjon som oppleves som komplett og oppdatert.

Noen av funksjonalitetene er:

 • Versjonering
 • Metadata
 • Søk
 • Arbeidsflyt
 • Dokument nummerering
 • REST API
 • Content Web Services
 • Rapportering
 • Sak og arkiv (RM)
 • Sterk tilgangskontroll
 • Integrasjoner med MS Office 365, Adobe etc.

Content Suite er designet som en standardisert basisløsning som konfigureres etter bransje, avdelingsbehov, rolle og oppgaver.

Løsningen fungerer sømløst på tvers av avdelinger, saker, roller osv. Et dynamisk og situasjonsbestemt grensesnitt gjør at ulik informasjonen kan tilpasses bedriftens sine behov, og gjøres tilgjengelig der det er mest fornuftig for saken, prosessen og oppgaven.

Content Suite kan omfatte alle typer informasjonsobjekter i en virksomhet, og integreres med ulike prosesser og fagsystemer.

Figur som viser ulike elementer i informasjonshåndtering
OpenText Content server

Brukergrensesnitt

Standard arbeidsflate (Smart View) i løsningen er et rollebasert brukergrensesnitt som er enkelt og oversiktlig. Her kan man styre og tilgjengeliggjøre de elementer man ønsker at en standard bruker skal ha tilgang til. Brukere kan ha ulikt oppsett og grensesnitt, avhengig av for eksempel rolle.

Som vist på bildet kan deler av arbeidsflaten være personlig, mens andre deler kan være felles informasjon basert på konfigurasjon og tilganger.

Smart View grensesnittet kan også fås på norsk.

Har du lyst på en gratis konsultasjon?

Fyll ut skjemaet, så kontakter vi deg.