Møterom, mange personer i møte på Contesto møterom

Samhandling

På alle arbeidsplasser er det behov for å samarbeide om prosesser og samhandle i dokumenter. I dag dreier samhandling seg i stor grad om hvordan man deler informasjon og jobber sammen med andre mennesker, mer sømløst og effektivt enn tidligere. Mange bedrifter har allerede programvaren som trengs, men svært få utnytter det fulle potensialet verktøyene har.

Samhandlingsløsninger gir et konkurransefortrinn ved at man umiddelbart kan få tilgang til oppdatert informasjon, dele ideer, gi tilbakemeldinger, ha online møter, samt få tilgang til ressurspersoner og kunnskapsbaser – raskt, sikkert, og uavhengig av lokasjon. Slike løsninger gir fordeler som: 

  • Økt samhandling og kunnskapsdeling både internt og eksternt
  • Mindre volum av e-post
  • Informasjon fra flere kilder samlet i en brukerflate

Alle våre løsninger for samhandling kan enten integreres med våre dokumenthåndteringsløsninger eller brukes frittstående. Ved implementering av samhandlingsløsninger er det viktig å fokusere på hva behovet er og hva dere ønsker å oppnå:

  • Hvilke prosesser har dere?
  • Hvordan er bedriften organisert, og hvor «digitalt modne» er menneskene?
  • Hvilken teknologi/verktøy finnes tilgjengelig? Trenger dere nye verktøy?
  • Hvilken type informasjon finnes, og er det spesielle retningslinjer for hvordan informasjonen skal håndteres?
Hva sier Microsoft om fremtidens arbeidsmetoder?

Last ned presentasjon: Den moderne arbeidsplassen >>


Last ned
Hva sier kundene?

Kundesitater

Den Norske Opera og BallettIngeborg Svenseid

Vi har et veldig bra samarbeid. Contesto gir oss rask respons og har ryddige og profesjonelle konsulenter. Jeg ser kun positivt på samarbeidet

ForskerforbundetBirgitte Olafsen, Juridisk rådgiver

Vi hadde utfordringer knyttet til lagring og gjenfinning av dokumenter, som følge av at dokumenter og informasjon ble lagret i papirform, på filserver, i privat e-post og på den enkeltes PC. Vi hadde heller ingen god løsning for innkommende og utgående post, og hadde behov for å få kontroll og oversikt

MulticonsultKari Merete Arfvedahl

Med Content Server har hele selskapet fått ett felles system for dokumenthåndtering

SKL ASMagne Hatlevik, divisjonsleder

Innføringen av eDOCS DM og tilhørende tilleggsmoduler førte til en helhetlig løsning som gir bedre struktur og gjenfinning, samt bedre sikkerhet selskapsmessig, og ikke minst i forhold til HR

Har du lyst på en gratis konsultasjon rundt samhandlingsløsninger?

Fyll ut skjemaet, så kontakter vi deg.