En systemimplementering fra Contesto tar med brukeren tidlig i prosessen

Systemimplementering

Contesto har lang erfaring med implementering av løsninger for dokumenthåndtering og informasjonsbehandling. Noe av vår kjernekompetanse ligger nettopp her – vellykkede implementeringer og utrulling av kjente og markedsledende ECM-løsninger.

Vi har en utprøvd metodikk for alle våre implementeringsprosjekt. Med god prosjektledelse og planlegging sørger vi for en tidlig involvering av brukerne i organisasjonen som skal ta i bruk en ny løsning. Vi benytter en praktisk modell med hyppige workshops i ulike avdelinger, for å sikre at teorien alltid stemmer med virkeligheten.

I implementeringer har vi fokus på informasjonsflyt og interaksjon mellom applikasjoner og verktøy, arbeidsprosesser, avdelinger, funksjoner og roller. Vi ser etter forbedringspotensial og muligheter i alle ledd. Det kan resultere i endringer i prosesser og brukermønstre, for å effektivisere og øke konkurransekraften til bedriften.

Hvordan jobber vi med systemimplementering?

1

Vi starter med ett eller flere arbeidsmøter med et representativt utvalg brukere for å avklare prosesser og rutiner, mål og ønsker.

2

Resultatene oppsummeres, og mål og ønsker forankres hos kundens prosjekteier(e).

3

Vi lager en «mockup» av en løsning basert på arbeidsmøter og resultatet fra disse.

4

Vi presenterer mockupen for aktuelle brukere og prosjektdeltakere, og får innspill i en ny workshop.

5

Løsningen blir justert i henhold til workshop og innspill, og ny mockup blir presentert.

6

Prosessen gjentas til prosjekteier godkjenner løsningsforslaget.

Har du investert i en løsning, og ønsker videreutvikling eller tilpasninger? Kontakt oss eller les mer her.
Hva sier kundene?

Kundesitater

Den Norske Opera og BallettIngeborg Svenseid

Vi har et veldig bra samarbeid. Contesto gir oss rask respons og har ryddige og profesjonelle konsulenter. Jeg ser kun positivt på samarbeidet

ForskerforbundetBirgitte Olafsen, Juridisk rådgiver

Vi hadde utfordringer knyttet til lagring og gjenfinning av dokumenter, som følge av at dokumenter og informasjon ble lagret i papirform, på filserver, i privat e-post og på den enkeltes PC. Vi hadde heller ingen god løsning for innkommende og utgående post, og hadde behov for å få kontroll og oversikt

MulticonsultKari Merete Arfvedahl

Med Content Server har hele selskapet fått ett felles system for dokumenthåndtering

SKL ASMagne Hatlevik, divisjonsleder

Innføringen av eDOCS DM og tilhørende tilleggsmoduler førte til en helhetlig løsning som gir bedre struktur og gjenfinning, samt bedre sikkerhet selskapsmessig, og ikke minst i forhold til HR

Vurderer du å investere i et ECM-verktøy? Vi har erfaring med flere bransjeledende løsninger. Kontakt oss for en demo eller presentasjon.

Fyll ut skjemaet, så kontakter vi deg.